Αὔγουστος

Αὔγουστος

1-8-1921

Ἀρχίζει ἡ προέλαση τῆς  ἑλληνικῆς Στρατιᾶς τῆς  Μ. Ἀσίας πρός τόν Σαγγάριο.

2-8-338 π. Χ.

Ὁ Φίλιππος, ἐπικεφαλῆς τῆς  Μακεδονικῆς Φάλαγγας, συντρίβει τούς Ἀθηναίους καί  Θηβαίους στήν πεδιάδα τῆς  Χαιρώνειας, σέ μιά προσπάθεια πανεθνικῆς ἑνώσεως ὅλων τῶν ἑλληνικῶν πόλεων – κρατῶν. Στή μάχη αὐτή διακρίθηκε ἰδιαίτερα ὁ δεκαοχτάχρονος γιός τοῦ Ἀλέξανδρος πού διοικοῦσε τό ἱππικό. Ὅταν ὁ Φίλιππος μπῆκε στήν Ἀθήνα σεβάστηκε τήν ἱστορία καί τή δόξα της καί δέν συμπεριφέρθηκε ὡς νικητής, ἀλλά ἀντίθετα ἐγγυήθηκε τήν πολιτική αὐτονομία τῆς πόλεως.

4-8-1865

Μέ  Βασιλικό Διάταγμα καθιερώνεται ὁ Ὕμνος  πρός τήν Ἐλευθερία ὡς Ἐθνικός  Ὕμνος τῆς  Ἑλλάδας. Ὁ ὕμνος  γράφηκε ἀπό τόν Διονύσιο Σολωμό καί  μελοποιήθηκε ἀπό τόν Νικόλαο Χαλκιοπουλο (Μάντζαρο).

5-8-1909

Διαλύεται ἡ «Πανελλήνια Ὀργάνωση» ἡ ὁποία ἱδρύθηκε τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1908 καί συνέχιζε τόν Μακεδονικό Ἀγώνα μέ εἰρηνικά μέσα, μετά τή Νεοτουρκική Ἐπανάσταση.

6-8-1964

Ἡ κυπριακή κυβέρνηση ἀναλαμβάνει τήν προληπτική ἐπιχείρηση ἐκκαθαρίσεως τοῦ τουρκικοῦ  προγεφυρώματος Μανσούρας τῆς Κύπρου μέ τήν Ἐθνική Φρουρά.

7-8-626

Οἱ  Βυζαντινοί καταναυμαχοῦν καί διασκορπίζουν  τό στόλο τῶν  Ἀβάρων – Σλάβων πού πολιόρκησε τή Βασιλεύουσα (Κωνσταντινούπολη). Ἡ νίκη αὐτή ἀποδόθηκε στήν «Ὑπέρμαχο  Θεοτόκο», στήν ὁποία ἀφιερώθηκε ὁ  «Ἀκάθιστος Ὕμνος». Ἐπικεφαλῆς τῶν πολιορκουμένων ἦταν ὁ Πατριάρχης Στέργιος καί ὁ Πρωθυπουργός Πατρίκιος Βῶνος.

7-8-1867

Τό  θρυλικό ἀτμόπλοιο «Ἀρκάδι» βυθίζεται  ἀπό τό τουρκικό πολεμικό «Ἰτζεδίν», κοντά στό ἀκρωτήριο Κριοῦ  στά Σφακιά.

7-8-1908

Οἱ  ἀρχηγοί τῶν  ἀνταρτικῶν σωμάτων Μακρής, Βολάνης, Καραβίτης καί Τσίτος εἰσέρχονται θριαμβευτικά στό Μοναστήρι, ὅπου ἔγιναν δεκτοί μέ στρατιωτικές τιμές ἀπό τίς Τουρκικές Ἀρχές.

8-8-1943

Συνέρχεται  τό Συνέδριο τῆς  Μεμόραχης, ὅπου λαμβάνεται ὁμόφωνα ἀπόφαση γιά τή συγκρότηση ὀργανώσεως ἀντιστάσεως, μέ ἀπώτερο σκοπό τήν ἕνωση τῆς Β. Ἠπείρου μέ τήν Ἑλλάδα.

9-8-1500

Ἡ Μεθώνη, ἡ πιό σπουδαία βάση τῶν  Βενετῶν  στήν Πελοπόννησο, κυριεύεται ἀπό τίς  τουρκικές δυναμεις τοῦ Βαγιαζίτ.

9-8-1571

Ὁ Μουσταφά πασᾶς καταλαμβανει τήν Ἀμμόχωστο τῆς Κύπρου.

9-8-1823

Θάνατος τοῦ Μάρκου Μπότσαρη.

10-8-1821

Πολυάριθμη  τουρκική στρατιά ἐξέρχεται ἀπό τήν πολιορκούμενη Τριπολιτσά καί ὑφίσταται μεγάλη πανωλεθρία στή Γράνα (ὀχυρωματική τάφρος). Ἡ νίκη αὐτή τῶν Ἑλλήνων ἔκρινε τήν τύχη τῆς Τριπολιτσᾶς.

11-8-1821

Ἰδρύεται  στή Στουτγάρδη τῆς  Γερμανίας  Κομιτάτο, γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ ἑλληνικοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα. Τό γεγονός ἀναγγέλθηκε ἀπό τούς ἱδρυτές μέ προκήρυξη, γραμμένη στήν ἀρχαία ἑλληνική.

11-8-1921

Ἀρχίζει ἡ κύρια ἐπίθεση τοῦ ἑλληνικοῦ  στρατοῦ μέ τά Α΄ Β΄ καί Γ΄ Σώματα Στρατοῦ κατά τῆς τοποθεσίας Σαγγάριου.

12-8-838

Ὁ  Ἄραβες ὑπό τόν Μουτασίμ καταλαμβάνουν μέ προδοσία τό Ἀμόριο τῆς Μ. Ἀσίας, πατρίδα τοῦ Βυζαντινοῦ Αὐτοκράτορα Θεόφιλου.

13-8-490 π.Χ.

Ἡ μάχη τοῦ Μαραθώνα, κατά τήν ὁποία 10.000 Ἀθηναῖοι καί 1.000 Πλαταιεῖς μαχητές ὑπό τόν Στρατηγό Μιλτιάδη κατανικοῦν στόν Μαραθώνα τούς 55.000 Πέρσες μαχητές ὑπό τούς Στρατηγούς Δάτη καί Ἀρταφέρνη. Ἡ ἑλληνική αὐτή νίκη ἀποτελεῖ ἀπό τότε σύμβολο, σέ ὅλο τόν κόσμο, τῆς νίκης καί τῆς ἐλευθερίας κατά τοῦ σκότους καί τῆς βαρβαρότητας.

14-8-1921

Καταλαμβάνεται, μετά ἀπό σκληρους ἀγῶνες, ἡ πρώτη  ἀμυντική γραμμή τῶν  Τούρκων στήν τοποθεσία Σαγγαρίου.

14-8-1922

Γενική  Σύμπτυξη τῆς  Στρατιᾶς Μικρᾶς Ἀσίας. Κατάρρευση τοῦ Μετώπου.

14-8-1974

Ἡ Τουρκία, μέ βάση προσχεδιασμένη ἐπιχείρηση, διατάσσει τήν προέλαση τῶν στρατευμάτων της στήν Κύπρο (Σχέδιο Ἀττίλας 2) καί καταλαμβάνει σύντομα τό 40% περίπου ἀπό τό ἔδαφος τῆς νήσου.

15-8-718 μ.Χ.

Ἰσχυρές ἀραβικές δυνάμεις ὑπό τον Στρατηγό Μασαλμά ἐμφανίζονται κοντά στήν Κωνσταντινούπολη. Οἱ Βυζαντινοί, πρίν ἀρχίσει ἡ πολιορκία ἐνεργοῦν ἐπίθεση μέ «ὑγρό πῦρ» κατά τῶν δυσκίνητων ἀραβικῶν πλοίων, καί τούς ἐπιφέρουν σημαντικές καταστροφές.

15-8-1002

Ἰσχυρές βουλγαρικές δυναμεις ὑπό τον  Τσάρο Σαμουηλ ἀνακαταλαμβάνουν τήν Ἀδριανούπολη, λεηλατοῦν τήν πόλη καί κατασφάζουν χιλιάδες κατοίκους.

15-8-1261

Ὁ Μιχαήλ Παλαιολόγος εἰσέρχεται στήν Κωνσταντινούπολη, πού εἶχε ἀνακτηθεῖ στίς 25-7-1261 ἀπό  τούς Σταυροφόρους, καί στέφεται αὐτοκράτορας γιά δεύτερη φορά (ἡ πρώτη ἦταν τό 1259).

15-8-1909

Μετά  τήν ἐπανάσταση τῶν  Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν  τοῦ «Στρατιωτικοῦ Συνδέσμου» στό Γουδί, ἀνατίθεται στόν Ἐλευθέριο Βενιζελο ἐντολή σχηματισμοῦ πολιτικῆς κυβερνήσεως.

15-8-1940

Ὑποβρύχιο τῆς  φασιστικῆς Ἰταλίας τορπιλιζει στό λιμάνι τῆς Τήνου τό θρυλικό ἑλληνικό καταδρομικό «Ἕλλη», πού βρισκόταν ἐκεῖ γιά τόν ἑορτασμό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

16-8-1920

Ὁ ἑλληνικός  στρατός καταλαμβανει τήν πόλη Οὐσάκ  τῆς  Μικρᾶς Ἀσίας.

17-8-1827

Φτάνει  ἀπό τό Ναύπλιο στήν Αἴγινα, ὅπου καί ἐγκαθίσταται, ἡ ἑλληνική κυβέρνηση.

17-8-1828

Ὁ Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδιστριας ἱδρύει τό πρῶτο  τάγμα Πυροβολικοῦ.

19-8-1849

Οἱ  ἀγγλικές ἀρχές τῆς  Κεφαλλονίας  καταστέλλουν ἐπαναστατικό κίνημα τῶν   Ἑλλήνων ἐναντίον τῆς  προστασίας τῆς  Ἀγγλίας στό νησί.

20-8-480 π.X.

Ἡ μάχη τῶν Θερμοπυλῶν. Ὁ Λεωνίδας, βασιλιᾶς τῆς Σπάρτης, μέ 300 Σπαρτιάτες καί 700 Θεσπιεῖς ἀντιμετωπίζει, στό στενό τῶν Θερμοπυλῶν, τίς στρατιές τοῦ Ξέρξη καί πέφτει πολεμώντας ἡρωικά μαζί μέ ὅλους τούς μαχητές του. Ἡ αὐτοθυσία τους αὐτή ὁδήγησε τούς Ἕλληνες στούς μετέπειτα νικηφόρους ἀγῶνες στή Σαλαμίνα καί τίς Πλαταιές καί ἀποτελεῖ ἀπό τότε ἀνά τούς αἰῶνες παράδειγμα πίστης καί ὑποταγῆς στό μεγαλεῖο της Πατρίδας καί τῆς Ἐλευθερίας.

20-8-917

Οἱ  Βούλγαροι ὑπό τόν ἡγεμόνα τους Συμεών νικοῦν κοντά στήν Ἀγχίαλο τῆς  Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας τόν βυζαντινό στρατό καί στόλο ὑπό τούς Λέοντα Φωκᾶ καί Ρωμανό Λεκαπηνό.

21-8-1866

Στό χωριό Ἀσκύφου στά Σφακιά ὑψώνεται ἡ Σημαία τῆς Ἐπαναστάσεως.

22-8-1645

Οἱ  Βενετοί, μετά ἀπό διμηνη πολιορκία, παραδίδουν τήν πόλη τῶν Χανίων στούς Τούρκους.

22-8-1920

Ἡ XIII Μεραρχία καταλαμβάνει τό Τσεντίζ, ὁπότε λήγει ἡ πρώτη περίοδος τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ στή Μικρά Ἀσία.

23-8-480 π.Χ.

Ὁ ἑλληνικός  στόλος ὑπό τον Ευρυβιαδη κατανικᾶ τόν Περσικό Στόλο τοῦ Ξερξη  κοντά στό Ἀρτεμίσιο, ἀκρωτήρι τῆς Εὔβοιας.

23-8-1906

Ὁ ἐπικεφαλῆς ἀνταρτικοῦ σώματος Κωνσταντινος Γαρέφης τραυματίζεται θανάσιμα στή μάχη μέ ἀρχικομιτατζῆδες, κοντά στό Τσερνέσοβο (Γαρέφης).

24-8-1185

Τά  νορμανδικά στρατεύματα πολιορκοῦν τή Θεσσαλονίκη, ἡ ὁποία ἔπειτα ἀπό ἡρωική ἄμυνα ὑποκύπτει καί ἔτσι ὁ δρόμος γιά τήν Κωνσταντινούπολη μένει πλέον ἀκάλυπτος.

24-8-1422

Δυνάμεις  βυζαντινοῦ στρατοῦ, κατά την περίοδο  τῆς  αὐτοκρατορίας τοῦ Μανουηλ  Β΄ ἀποκρούουν ἰσχυρή ἐπίθεση κατά τῆς  Κωνσταντινουπόλεως, 50.000 τουρκικοῦ  στρατοῦ ὑπό τόν Μουράτ Β΄.

25-8-1898

Σφάζονται 700 Ἕλληνες, ὁ Ἄγγλος Πρόξενος καί 14 Ἄγγλοι, στό Ἡράκλειο τῆς  Κρήτης, γιά νά καταπνιγεῖ ἡ κρητική φωνή ὑπέρ τῆς ἑνώσεως μέ τήν Ἑλλάδα.

25-8-1921

Ἡ στρατιά  Μικρᾶς Ἀσίας, ἀφοῦ δεν μπόρεσε νά διασπάσει τήν τουρκική τοποθεσία τοῦ Σαγγάριου, μεταπίπτει σέ κατάσταση ἄμυνας.

26-8-1071

Οἱ  Τοῦρκοι, ὑπό τόν Ἄλμ Ἀρσλάν, κατανικοῦν τά βυζαντινά στρατεύματα στό  Μαντζικέρτ τῆς  Μ. Ἀσίας, μέ ἀποτέλεσμα τήν κατάρρευση τῶν  ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν τοῦ Βυζαντίου καί τήν ἵδρυση ἰσχυροῦ Σελτζουκικοῦ Κράτους.

27-8-479 π.Χ.

Ἡ μάχη τῶν Πλαταιῶν. Ὁ Παυσανίας, ἐπικεφαλῆς σπαρτιατικῶν, ἀθηναϊκῶν καί λοιπῶν ἑλληνικῶν δυνάμεων, κατανικᾶ στίς Πλαταιές τούς Πέρσες (καί Θηβαίους) ὑπό τόν Μαρδόνιο. Ἡ καταστροφή τῶν Περσῶν ἦταν πάρα πολύ μεγάλη, ἐνῷ σκοτώθηκε ὁ Μαρδόνιος.

27-8-479 π.Χ.

Ὁ ἑλληνικός  στόλος ὑπό τον Λεωτυχίδη προσβάλλει τόν περσικό στόλο στή Μυκάλη, τόν ὁποῖον καί καταστρέφει ὁλοκληρωτικά.

27-8-443

Τά  βυζαντινά στρατεύματα τοῦ Ἀλανοῦ Στρατηγοῦ Ἄσπαρ νικῶνται στή  Φιλιππούπολη ἀπό τούς Οὔνους τοῦ Ἀττίλα.

27-8-1922

Ἐγκατάλειψη τῆς  Σμύρνης – Μαρτυρικός θάνατος  τοῦ Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου. (μήπως τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου 😉

28-8-1904

Ὁ Ἀνθυπολοχαγός  Πυροβολικοῦ Παῦλος Μελᾶς, πού ὁρίστηκε ἀπό τό Ἑλληνικό Μακεδονικό Κομιτάτο στήν Ἀθήνα, ἀρχηγός ὅλων τῶν  ἀνταρτικῶν σωμάτων στή Δυτικη Μακεδονία, μαζί μέ 30 ἄντρες Μακεδόνες, Κρῆτες καί Λάκωνες, διέρχεται τή νύχτα τῆς 27/28-8-1904 τήν ἑλληνοτουρκική μεθόριο, κοντά στή Μονή Μερίτσας (Ὀξυνεία Καλαμπάκας), γιά νά ἀρχίσει τόν ὑπέροχο ἀγώνα τοῦ κατά τῆς βουλγαρικῆς ἔνοπλης δραστηριότητας.

29-8-1499

Μετά  ἀπό μακροχρονη πολιορκία τῆς   Ναυπάκτου ἀπό δυνάμεις τοῦ Μουσταφᾶ Πασᾶ, οἱ Βενετοί καί οἱ Ἕλληνες  πρόκριτοι πείθουν τόν Βενετό Προβλεπτή (Διοικητή) Ἰωάννη Μόρο νά παραδώσει ὑπό ὅρους τήν πόλη.

29-8-1686

Οἱ  Βενετοί ὑπό τόν Φραγκίσκο Μοροζίνη νικοῦν τούς Τούρκους τοῦ Μουσταφᾶ Πασᾶ στό Ναύπλιο καί κυριεύουν τήν πόλη.

29-8-1828

Γαλλικό ἐκστρατευτικό σῶμα ἀποβιβάζεται στό Πεταλίδι, τήν Κορώνη καί τό Ναυαρίνο Μεσσηνίας, μέ σκοπό να ἐξαναγκάσει  τόν Ἰμπραήμ νά ἀποσύρει τά στρατεύματά  του ἀπό τήν Πελοπόννησο.

29-8-1916

Παραδίνεται, ἀνυπεράσπιστη, ἡ Ἀνατολική Μακεδονία στούς Βουλγάρους.

29-8-1921

Ἡ Στρατιά  Μικρᾶς Ἀσίας, μετά ἀπό εγκριση τῆς   κυβερνήσεως, διακόπτει τόν ἀγώνα καί συμπτύσσεται ἐσπευσμένα δυτικά τοῦ Σαγγάριου.

30-8-1826

Ὁ ἑλληνικός  στόλος ὑπό τόν Ναύαρχο Μιαούλη ἐπιτίθεται ἐναντίον τοῦ Τουρκοαιγυπτιακοῦ στή Μυτιλήνη.

30-8-1922

Ἐμφανίζεται ἡ πρώτη ἑστία φωτιᾶς στήν ἀρμενική συνοικία τῆς  Σμύρνης, πού μεταδίδεται  σέ ὁλόκληρη τήν πόλη καί τή μετατρέπει, μέχρι τίς 3 Σεπτεμβρίου, σ’  ἕνα  σωρό ἀπό ἐρείπια πού καπνίζουν.

31-8-1788

Ὁ Λάμπρος  Κατσώνης, στόλαρχος ελληνικων πλοιων καταναυμαχεῖ, κοντά στό νησί Κάρπαθος, τουρκική μοίρα, τήν ὁποία τελικά τρέπει σέ φυγή.