Πληθυσμιακή κατανομή ὁμογενῶν ἀνά χώρα

Βασιλικῆς Τσίρου – Μαρκαντωνάτου
φιλολόγου, θεολόγου, ἱστορικοῦ Τέχνης

Συνολικός ἀριθμός Ὁμογενῶν: 5.188.523
Στό συνολικό ἀριθμό Ὁμογενῶν δέν συμπεριλαμβάνονται ἐννοεῖται ― οἱ ἱστορικές ἐθνικές μειονότητες στήν Τουρκία καί Ἀλβανία (π.χ. Κωνσταντινοπολῖτες, Βορειοηπειρῶτες).
Ἐπίσης δέν συμπεριλαμβάνονται οἱ Ἀπόδημοι Κύπριοι (στό Ἡν. Βασίλειο διαμένουν περισσότεροι ἀπό 200.000 Κύπριοι).
Τέλος, δέν συμπεριλαμβάνονται οἱ μή ἔχοντες καθεστώς μονίμου κατοίκου (π.χ. ἐργαζόμενοι πού διαμένουν προσωρινά στό ἐξωτερικό, φοιτητές κ.λπ.).