Ἐκοιμήθη ἡ Ἡγουμένη τῆς Ἱ.Μ Νταοῦ Πεντέλης Γερόντισσα Στυλιανὴ

Μὲ θλίψη πληροφορηθήκαμε σήμερα ἀπὸ τὶς πρῶτες πρωινὲς ὧρες τὴν ἐκδημία τῆς Ἡγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Νταοῦ Πεντέλης Γερόντισσας Στυλιανῆς! Ἡ ἴδια ἀλλὰ καὶ ἐν συνόλω ἡ Ἀδελφότητα τοῦ Μοναστηριοῦ ἀποτέλεσαν σπουδαῖο ἀρωγό της Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης καθὼς φιλοξενήθηκαν ἐκεῖ πολλὲς ἐκδηλώσεις τοῦ σωματείου μας ἀλλὰ καὶ ἡ ἐν γένει προσφορά της στὴν προσπάθειά μας μὲ κάθε μέσο καὶ κυρίως διὰ τῆς προσευχῆς ὑπῆρξε ἀνεπανάληπτη!

Ἡ Γερόντισσα Στυλινανή διακρίθηκε γιὰ τὸν ἀσκητικό της βίο καὶ τὴν στοργή της πρὸς τὸν πονεμένο καὶ ταλαιπωρημένο σύγχρονο ἄνθρωπο! Ἰδιαίτερα ἀγαποῦσε καὶ στήριζε πολλοὺς νέους καὶ νέες ἐνῶ ἡ Ἱερὰ Μονὴ διοργάνωνε κατασκηνώσεις μὲ πλῆθος παιδιῶν ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.

Ξεχώριζε ἐπίσης γιὰ τὸ ἁγνὸ καὶ γνήσιο πατριωτικό της φρόνημα καὶ τὴν ἀγάπη της γιὰ τὴν Πατρίδα μας ποὺ τὴν ἐκδήλωνε μὲ κάθε τρόπο! Εἶχε ἐντρυφήσει βαθύτατα στὸ ρωμαίικο ἦθος ποὺ συνδυάζει τὴν φιλοθεΐα μὲ τὴν φιλοπατρία!

Μετ’ εὐγνωμοσύνης τῆς εὐχόμαστε «Καλὸ Παράδεισο» καὶ τὴν παρακαλοῦμε νὰ εὔχεται πλέον μαζὶ μὲ τοὺς Ἁγίους γιὰ ὅλους μας!

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα