Κοιμήθηκε ὁ Ἐμμανουὴλ Περσυνάκης, ἰδρυτικὸ μέλος τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης!

    Κοιμήθηκε σήμερα 16 Ὀκτωβρίου 2019 ὁ Περσυνάκης Ἐμμανουήλ, ἰδρυτικὸ μέλος τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης καὶ στυλοβάτης τοῦ σωματείου μας κατόπιν σκληρῆς μάχης μὲ βαρειὰ ἀσθένεια!

     Ἐπιμελήθηκε ἐπὶ χρόνια τὴν ἐκδοτικὴ σειρὰ «Ψαλτικὴ Παράδοση» καθότι ἦταν καὶ ὁ ἴδιος ἱεροψάλτης, ἐνῶ λόγω τῶν συχνῶν ἐπισκεψεῶν του στὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ τῆς ὑπέρμετρης ἀγάπης του γιὰ τὴν βυζαντικὴ μουσικὴ διαφύλαττε μεγάλο ἀριθμὸ σπάνιων ἠχογραφήσεων ἀπὸ σπουδαίους ψάλτες τῶν Ἱερῶν Μονῶν καὶ Κελλιῶν τῆς ἁγιώνυμης πολιτείας!

     Ὁ ψαλτικὸς κόσμος καὶ ἐκτὸς Ἁγίου Ὅρους, παλαιότερος καὶ νεότερος, τὸν γνώριζε καὶ συνεργαζόταν ἐπὶ πολλὰ χρόνια μαζί του μὲ συνέπεια ὅλοι νὰ ἔχουν νὰ ποῦν μία καλὴ κουβέντα γι’ αὐτόν! Συχνὰ-πυκνὰ ὅταν συζητοῦσε περὶ ἱεροψαλτικῆς τέχνης ἔλεγε: «Στὴν ἐκκλησία δὲν ψάλλουμε ἀνταγωνιστικῶς. Πρέπει νὰ ψάλλουμε μὲ ἕνα στόμα καὶ μιὰ ψυχή, ἔτσι ὥστε ἡ προσωπικὴ μονωδία νὰ μετατρέπεται σὲ ὁμαδικὴ ἁρμονία».

       Ἦταν δυναμικὸς καὶ εὐθὺς ἄνθρωπος, γεμάτος ὄρεξη νὰ προσφέρει καὶ νὰ διακονήσει μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις τὴν Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη παρὰ τὸ προχωρημένο τῆς ἡλικίας του.

     Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία θὰ λάβει χώρα αὔριο στὸν Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου στὰ Νέα Μουδανιὰ Χαλκιδικῆς στὴ 1 μ.μ ὅπου καὶ ἐπὶ πολλὲς δεκαετίες διακονοῦσε στὸ ἀναλόγιο!

Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη τὸν εὐγνωμονεῖ γιὰ τὴν ἀνιδιοτελῆ προσφορὰ καὶ τοῦ εὔχεται ἀπὸ τὸ ἀναλόγιο τοῦ Παραδείσου νὰ ψάλει αἰωνίως καὶ νὰ δοξολογεῖ τὸν Τριαδικὸ Θεό!

«Ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω»

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα