ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Τὴν Κυριακὴ 23 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε μὲ ἐπιτυχία στὴν Κατερίνη στὸν κατάμεστο Ἱερὸ Ναὸ Θείας Ἀναλήψεως ἐκδήλωση τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» μὲ θέμα: «Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ὡς πρότυπο Ἡγέτη». Τὴν ἐκδήλωση τίμησε μὲ τὴν παρουσία του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης καὶ Πλαταμῶνος κ.κ. Γεώργιος, ὁ ὁποῖος ἀπηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, ἀναλύοντας τὴν πνευματικότητα ποὺ διέκρινε τὸν μεγάλο Ἡγέτη καὶ τονίζοντας τὴ σημασία τῆς ἐν λόγῳ ἐκδήλωσης. Χαιρετισμὸ ἐκ μέρους τῆς Ε. ΡΩ. ἀπηύθυνε ὁ κ. Ἰωάννης Καραμῆτρος.

Στὴν ἐκδήλωση οἱ ὁμιλητὲς παρουσίασαν τὸ θέμα μὲ μεγάλη ἐπιτυχία. Ὁ κ. Νικόλαος Τσιρέλης, Δικηγόρος καὶ MSc Κανονικοῦ Δικαίου, μίλησε μὲ θέμα: «Ἡ διπλωματικὴ ἱκανότητα καὶ συγκρότηση τοῦ Κράτους ἀπὸ τὸν Καποδίστρια». Στὴ συνέχεια ὁ κ. Δημήτριος Νατσιός, Δάσκαλος καὶ Θεολόγος, ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «Ἡ ἐκπαιδευτικὴ πολιτικὴ τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια». Ἀκολούθησε προβολὴ ἀποσπάσματος τοῦ ντοκιμαντὲρ τῆς Ε. ΡΩ. καὶ τοῦ ΑΧΕΛΩΟΣ T. V. μὲ τίτλο «Ἰωάννης Καποδίστριας, 1776 – 1831: Ἡ ζωή, οἱ ἀγῶνες καὶ τὸ ἐγκώμιο τοῦ πρώτου Ἐθνικοῦ Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος». Στὸ τέλος τῆς ἐκδήλωσης διανεμήθηκε δωρεὰν σὲ ὅλους τὸ τεῦχος – ἀφιέρωμα στὸν μεγάλο Ἡγέτη τοῦ περιοδικοῦ «ΕΡΩ».

Ἡ ἐκδήλωση ἔγινε σὲ συνδιοργάνωση μὲ τὴν Ἕνωση Θεολόγων Πιερίας, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης καὶ Πλαταμῶνος.