11η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης, Ἀθήνα 24-02-2019

11η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης, Ἀθήνα 24-02-2019

Τὴν Κυριακὴ 24 Φεβρουαρίου 2019 καὶ ὤρα  10:45 π.μ. (ἀμέσως μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία) θὰ διεξαχθεῖ στὴν Ἀθήνα και συγκεκριμένα στην Ἱ.Μ Παντοκράτορος Ταῶ (Νταοῦ) Πεντέλης ἡ 11η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης μὲ θέμα: “Προετοιμασία τῶν νέων γιὰ οἰκογένεια” καὶ ὁμιλητές:

– Τὸν πρωτοπρεσβύτερο  π. Ματθαῖο Χάλαρη, πτυχιοῦχο τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολής  καὶ Προϊστάμενο τοῦ Ἱ.Ν Ἁγίου Δημητρίου, Δήμου Ἁγίου Δημητρίου.

– Τὴν πρεσβυτέρα,  Βαρβάρα Μεταλληνού, Δρ. Θεολογίας, Φιλόλογο, Πρόεδρο τοῦ συλλόγου «Ἡ ἀγκαλιὰ»

(Θὰ δoθεῖ δωρεὰν σὲ ὅλους τὸ νέο μας βιβλίο γιὰ τὴν οἰκογένεια)