Προσκυνηματικό Οδοιπορικό στη Γεωργία (22 -30 Ιουλίου 2019)

Ὀκταήμερο Προσκύνημα τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης στήν Γεωργία!

O Τομέας Νεότητος τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης θὰ πραγματοποιήσει ὀκταήμερο Προσκυνηματικὸ Ὁδοιπορικὸ στὴν χώρα τῆς Γεωργίας στὶς 22-30 Ἰουλίου 2019! Στὸ κάτωθι ἐπισυναπτόμενο πρόγραμμα μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἀναλυτικὰ τὰ μέρη τὰ ὁποῖα θὰ  ἐπισκεφτοῦμε μαζὶ μὲ ὅλες τὶς σχετικὲς λεπτομέρειες.

Ἡ περιήγηση στὴν Γεωργία τιμᾶται στὰ 820 εὐρὼ κατ’ ἄτομο καὶ περιλαμβάνει τὰ ἀεροπορικὰ εἰσιτήρια Ἀθήνα-Τιφλίδα μετ΄ ἐπιστροφῆς (μαζὶ μὲ τοὺς φόρους τῶν ἀεροδρομίων),  ὀκτὼ (8) διανυκτερεύσεις σὲ τέσσερα (4) διαφορετικὰ ξενοδοχεῖα τεσσάρων (4*) ἀστέρων μὲ ἡμιδιατροφή, μετακινήσεις μὲ λεωφορεῖο, ἔμπειρο συνοδὸ-ξεναγό, ἀσφάλεια ἀστικῆς εὐθύνης καὶ ταξιδιωτικὴ ἀσφάλεια.

Τὸ Προσκύνημα ἀπευθύνεται σὲ συμμετέχοντες ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Γιὰ τὸ ταξίδι ἀπαιτεῖται διαβατήριο ἢ  ταυτότητα νέου τύπου (μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες).

Γιὰ δηλώσεις συμμετοχῆς παρακαλοῦμε νὰ ἀποστείλλετε στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση romniosathinon@gmail.com με θέμα «Προσκύνημα Γεωργία»  τὰ ἑξῆς στοιχεῖα: ὀνοματεπώνυμο, τηλέφωνο ἐπικοινωνίας καὶ πόλη κατοικίας.

Ἀφοῦ μᾶς ἀποστείλλετε τὰ στοιχεῖα σας στήν ἀνωτέρω διεύθυνση ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου θὰ ἀναλάβουμε ἐμεῖς τὴν ἐπικοινωνία μαζί σας γιὰ τὶς περαιτέρω λεπτομέρειες.

Δὲν θὰ λογίζεται ὡς ὁριστικὴ ἡ συμμετοχή σας στὸ Προσκύνημα πρὶν τὴν ὀνομαστικὴ κατάθεση σὲ τραπεζικὸ λογαριασμὸ πού θὰ σᾶς δίνουμε τῆς ἀπαιτούμενης προκαταβολῆς τῶν 220 εὐρὼ (μὴ ἐπιστρέψιμη). Οἱ δηλώσεις συμμετοχῆς γιὰ τὴν διευκόλυνση ὅλων μας θὰ ἦταν καλὸ νὰ γίνουν τὸ ἀργότερο ἕως τὶς 30 Απριλίου. Οἱ θέσεις εἶναι περιορισμένες καὶ ὡς ἐκ τούτου θὰ τηρηθεῖ αὐστηρὰ σειρὰ προτεραιότητος βάσει τοῦ χρόνου δήλωσης!

ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΡΩ ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα