ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 25-6-2016

Θεσσαλονίκη, 25 Μαΐου 2016

Πρὸς ὅλα τὰ μέλη τοῦ Σωματείου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Ἀγαπητὰ Μέλη τῆς «ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ»

Χριστὸς Ἀνέστη!

Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι στὴν τελευταία συνεδρίαση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀποφασίσθηκε ἡ πραγματοποίηση τῆς ἐτήσιας Γενικῆς Συνέλευσης ποὺ προβλέπεται γιὰ τὰ μέλη τοῦ Σωματείου.

Ἡ Γενικὴ Συνέλευση, ποὺ θὰ εἶναι ταυτόχρονα καὶ Σύναξη τῶν Διοικητικῶν Μελῶν καθὼς ἐπίσης καὶ τῆς Νεότητας, θὰ γίνει τὸ Σάββατο 25 Ἰουνίου 2016 στὴ Λάρισα καὶ στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ 15ου Γυμνασίου Λάρισας (Χατζηκυριάκου Γκίκα καὶ Χασιώτη γωνία – Ν. Πολιτεία).

Γιὰ τὴν ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλύτερη συμμετοχὴ καὶ τὴν εὐκολότερη προσέλευση τῶν Μελῶν, τὸ Σωματεῖο ἀναλαμβάνει νὰ καλύψει τὰ ἔξοδα μετακίνησης καὶ διατροφῆς ὅσων θὰ συμμετάσχουν στὴν Πανελλήνια αὐτὴ συνάντηση. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ θὰ διατεθοῦν τρία λεωφορεῖα: Ἕνα ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, ἕνα ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ Γιάννενα.

Τὸ πρόγραμμα τῆς Γ.Σ. περιλαμβάνει:

11.00-11.30 Προσέλευση Μελῶν

11.30-13.00 Ἐνημέρωση ἀπὸ τὸ Δ.Δ.Σ. καὶ τοὺς Τομεάρχες γιὰ τὸ ἐπιτελούμενο ἔργο.

13.00-14.00 Συζήτηση καὶ ὑποβολὴ προτάσεων γιὰ τὴν καλύτερη ὀργάνωση τοῦ Σωματείου.

14.00-15.00 Συζήτηση ἀνὰ Τομέα χωριστὰ γιὰ τὴν ἐξεύρεση συνεργατῶν – βοηθῶν

15.00-17.00 Γεῦμα – Λήξη ἐργασιῶν.

Προκειμένου νὰ προγραμματίσουμε καλύτερα τὴν ὀργάνωση τῆς Συνάντησής μας αὐτῆς, παρακαλοῦμε νὰ δηλώσετε τὴ συμμετοχή σας μέχρι τὶς 15 Ἰουνίου σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ μὲ email στὸ contact@enromiosini.gr τοῦ Σωματείου.

Τέλος, αἰσθανόμαστε τὴν ἀνάγκη νὰ σᾶς ἐκφράσουμε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ τὶς θερμὲς εὐχαριστίες μας γιὰ τὴ συνεργασία καὶ τὴ βοήθεια ὅλων σας στὴν ἐπιτέλεση τοῦ ἔργου τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» καὶ ἀναμένουμε τὴ θετικὴ ἀνταπόκρισή σας στὴν πρόσκληση αὐτή.