ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015 στήν ἕδρα τοῦ Σωματείου «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη»

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Σωματείου «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη», σύμφωνα μέ τό καταστατικό του, προσκαλεῖ τά μέλη του νά παρευρεθοῦν στήν Γενική Συνέλευση ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθεῖ στά γραφεῖα τοῦ Σωματείου στή Θεσσαλονίκη, ὁδός Μοναστηρίου 225 Μενεμένη στίς 26-9-2015 ἡμέρα Σάββατο.
Ἡ συνέλευση θὰ ἀρχίσει στὶς 12 μ., μὲ συνάντηση τῶν Διοικητικῶν Μελῶν καὶ θὰ ἀκολουθήσουν οἱ ἀρχαιρεσίες γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί ἐξελεγκτικῆς ἐπιτροπῆς, περίπου ὥρα 13.00 μ.μ.

Θέματα ἡμερήσιας διάταξης:

– Ἀπολογισμός δράσης ἀπερχόμενου Διοικητικοῦ Συμβουλίου

– Οἰκονομικός ἀπολογισμός

– Ἔκθεση ἐξελεγκτικῆς ἐπιτροπῆς

– Ἔγκριση πεπραγμένων καὶ ἀπαλλαγή τοῦ ἀπερχόμενου Διοικητικοῦ Συμβουλίου

– Προτάσεις καί τοποθετήσεις μελῶν.

– Ἐκλογή ἐφορευτικῆς ἐπιτροπῆς γιά τήν ἐκλογή νέου Δ.Σ. καί ἐξελεγκτικῆς ἐπιτροπῆς, ἀρχαιρεσίες.
Ἄν ὑπάρχουν μέλη τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν ἐνημερωθεῖ γιὰ τὶς τροποποιήσεις ποὺ ἔχουν ἐπέλθει στὸ Καταστατικὸ τοῦ Σωματείου, θὰ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νὰ ἐνημερωθοῦν ἐκεῖ.
Παρακαλοῦμε, ὅσοι ἐνδιαφέρονται νὰ ὑποβάλουν ὑποψηφιότητα γιὰ τὸ Διοικητικὸ Στυμβούλιο, νὰ στείλουν τὸ αἴτημά τους ἠλεκτρονικὰ στὸ mail τοῦ Σωματείου, contact@enromiosini.gr, ἤ στο τηλεομοιότυπο (fax) 2310 552209 ἤ ταχυδρομικά, στὴ διεύθυνση: ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Μοναστηρίου 225, Τ.Κ. 54628 Μενεμένη Θεσσαλονίκη, μέχρι πέντε (5) ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς, δηλαδὴ μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2015.

 

Μέ ἀδελφικούς χαιρετισμούς
τό Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου μας