ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΠΑΪΣΙΟ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

+Σ+κ+ν+Χ+ε+β+Φ+Σ 3

(σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνας Ἀρτέμιδος)

 

      Τὴν Παρασκευή, 3 Ἀπριλίου 2015 καὶ ὥρα 18:00, πραγματοποιήθηκε, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Μαρίνας Ἀρτέμιδος (Λούτσας), ἐκδήλωση γιὰ τὸν Ὅσιο Παΐσιο τὸν Ἁγιορείτη. 

 Τὸ πρόγραμμα τῆς ἐκδήλωσης περιελάμβανε:

 

      Α) Ὁμιλία γιὰ τὸν Ὅσιο Παΐσιο, ἀπὸ τὸν Πατέρα Γεώργιο Εὐθυμίου, Ἐπίκουρο Καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (ΕΚΠΑ).

      Β) Προβολὴ ἀποσπασμάτων τοῦ ψηφιακοῦ δίσκου τῆς Ε.ΡΩ., ἀφιερωμένου  στὸν βίο καὶ τὶς διδαχὲς τοῦ Ὁσίου Παϊσίου.

 

Στὸ τέλος τῆς ἐκδήλωσης, ἡ ὁποία ἔτυχε θερμῆς ἀνταπόκρισης ἀπὸ τοὺς πιστοὺς ἐνορίτες, διανεμήθηκε ὑλικὸ τῆς Ε.ΡΩ., ὅπως ὁ ὀπτικοακουστικὸς δίσκος (DVD) καθὼς καὶ τὸ βιβλίο γιὰ τὸν Ὅσιο, ΄΄Ὁ Γέροντας Παΐσιος ὡς νέος καὶ βοηθώντας νέους΄΄, τῶν ἐκδόσεων τῆς Ε.ΡΩ.

 

ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

+Σ+κ+ν+Χ+ε+β+Φ+Σ 6 +Σ+κ+ν+Χ+ε+β+Φ+Σ 5 +Σ+κ+ν+Χ+ε+β+Φ+Σ 4 +Σ+κ+ν+Χ+ε+β+Φ+Σ 3 +Σ+κ+ν+Χ+ε+β+Φ+Σ 2 +Σ+κ+ν+Χ+ε+β+Φ+Σ 1