Ανοιχτή επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών για την επίσκεψη του πάπα στην Ελλάδα

Συντονιστικό Ὄργανο Συνεργαζομένων

Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Σωματείων

Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 12 Ἀπριλίου 2016

Πρός

Τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο

Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος

κ.κ. Ἱερώνυμο

καί τήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

 

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι,

Μέ μεγάλη λύπη καί ἔκπληξη διαβάσαμε τήν Ἀνακοίνωση τῆς Δ.Ι.Σ. τῆς 5ης Απριλίου τρέχοντος ἔτους, μέ τήν ὁποία δίδεται τό πράσινο φῶς γιά νά ἐπισκεφθεῖ ὁ αἱρεσιάρχης πάπας Φραγκίσκος Μπεργκόλιο τήν ἁγιοτόκο Μυτιλήνη στίς 16 Ἀπριλίου. Ἡ Δ.Ι.Σ. μάλιστα προσκαλεῖ καί τόν Οἰκ. Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο στή Λέσβο, ὅπου ἀδυνατοῦμε νά πιστέψουμε ὅτι θά παραστεῖτε κι ἐσεῖς, Μακαριώτατε, μαζί μέ τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καί τόν Πρωθυπουργό.

Θά μᾶς ἐπιτρέψετε, ὡς πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, νά παρατηρήσουμε τά κάτωθι, ἐπισημαίνοντας ἀπό τήν ἀρχή ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτή τῆς Δ.Ι.Σ. ἀποτελεῖ τεράστιο λάθος καί θά πρέπει νά ἀνακληθεῖ τάχιστα, ὅπως ἤδη τό ζήτησαν καί Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς.

Κατ’ ἀρχάς, δέν ὑπῆρχε λόγος νά ἐμπλακεῖ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στήν ἐπικοινωνιακή πολιτική τοῦ πάπα. Ἐφ’ ὅσον ὁ πάπας εἶναι ἀρχηγός κράτους, θά μποροῦσε νά τόν προσκαλέσει ὁ κ. Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καί ἡ Ἐκκλησία νά μείνει μακριά ἀπό ἐπικοινωνιακές σκοπιμότητες.

Καί γιά νά ἔλθουμε στήν καθ’ αὐτήν οὐσία τοῦ θέματος:

Ὁ πάπας, ἀλλά καί ἐσεῖς, ἡ Δ.Ι.Σ., ἐπικαλεῖσθε τήν ἀνθρωπιστική διάσταση τοῦ «δράματος τῶν προσφύγων».

Εἴμαστε σίγουροι, κρίνοντας ἀπό τήν ὅλη ἱστορία τοῦ παπισμοῦ, ὅτι τό ἐνδιαφέρον αὐτό, ἀπό τήν πλευρά τοῦ πάπα, εἶναι προσχηματικό, ὑποκριτικό καί ἐπικοινωνιακό.

Ὅπως ἐγράφη γιά τήν ἐπίσκεψη αὐτή τοῦ πάπα: Εἶναι σάν νά πηγαίνει ὁ θύτης νά δεῖ τά θύματα! Διότι τό Βατικανό, ὅπως καί στή διάλυση τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας, ἔτσι καί τώρα στήν περίπτωση τῆς Συρίας, μαζί μέ τούς ἄλλους «ἀνθρωπιστές» τῆς Δύσης, εἶναι συνυπεύθυνοι γιά τούς πολέμους καί τήν προσφυγιά.

Ἡ Δύση, πού ἐκπαίδευσε, χρηματοδότησε καί ἐστήριξε τό «Ἰσλαμικό Κράτος», δέν μπορεῖ νά κλαίει ὑποκριτικά γιά τά παιδιά πού πνίγονται στό Αἰγαῖο. Ὅλοι μποροῦν εὔκολα νά καταλάβουν πώς τό «προσφυγικό» τό δημιουργοῦν καί τό παροξύνουν ἡ Τουρκία, οἱ δουλέμποροι, ἡ Εὐρώπη καί ἡ ἑλληνική κυβέρνηση.

 Ἀνθρωπισμός δέν εἶναι ἡ φιέστα πού θά δοθεῖ στή Λέσβο. Ἀνθρωπι­σμός εἶναι αὐτό πού ἤδη γίνεται ἀφανῶς ἀπό τίς ἱερές Μητροπόλεις καί τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν ἀνακούφιση τοῦ ἀνθρώπινου πόνου. Ἀνθρωπισμός εἶναι νά ἐλεγχθοῦν οἱ θαλάσσιοι δρόμοι τοῦ θανάτου.

Ἡ παρουσία τοῦ πάπα καί τῶν ὑπολοίπων στή Λέσβο ἀποπροσανατολίζει ἀπό τό πραγματικό πρόβλημα. Αὐτό εἶναι τό δρᾶμα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, πού βλέπει, ἐν ὀνόματι τοῦ «ἀνθρωπισμοῦ» καί μέ ὄχημα τό λεγόμενο προσφυγικό, νά διαλύεται ἡ πατρίδα μας, καθώς ἐποικίζεται ἀπό στρατιές ἀλλοφύλων μουσουλμάνων, χωρίς καμμία ἀντίδραση.

Ἡ φιέστα τῆς Λέσβου θά ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νά αὐξηθεῖ τό ρεῦμα τῶν «προσφύγων» πρός τήν πατρίδα μας.

Πέραν ὅμως τῆς μεγάλης ἐθνικῆς ἀστοχίας, πού χαρακτηρίζει τήν ἀπόφαση τῆς Δ.Ι.Σ., λόγῳ τῶν ἀρνητικῶν ἐθνικά ἐπιπτώσεων πού θά ἔχει, ἐξ ἴσου μεγάλη καί καταστροφική εἶναι ἡ ἐκκλησιαστική ἀστοχία. Ἔρχεται ὁ «λύκος» νά μᾶς κάνει μάθημα ἀνθρωπισμοῦ καί χριστιανικῆς ἀλληλεγγύης! Γνωρίζετε καλύτερα ἀπό τόν καθένα τόν ρόλο πού ἔπαιξε ὁ αἱρεσιάρχης πάπας, στοχεύοντας διαχρονικά στήν καθυπόταξη σ’ αύτόν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολῆς. Ἡ ἔλευση τοῦ πάπα καί μάλιστα μέ τόσο βεβιασμένες διαδικασίες (μήπως γιά νά μήν ὑπάρξουν ἀντιδράσεις;) εἶναι βαρύτατη προσβολή στούς ἁγίους μάρτυρες καί ὁμολογητές τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας.

Σᾶς παρακαλοῦμε θερμά, στό πλαίσιο τῆς προασπίσεως τῆς Ὀρθοδό­ξου πίστεως καί τῆς πατρίδος μας, νά μήν παραστεῖτε στίς ἐκδηλώσεις αὐτές.

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ καί πολλοῦ πόνου ψυχῆς

 

Τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης:

 1. Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἀδελφότης «Ἀγάπη Χριστοῦ»
 2. Ἱεραποστολικός Σύνδεσμος «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός»
 3. Γ.Ε.Χ.Α. (Γονέων Ἕνωση Χριστιανική Ἀγωγή)
 4. Πολιτιστικός Σύλλογος «Ἐθνεγερσία»
 5. «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» Κέντρον Ἑνότητος καί Μελέτης-Προβολῆς τῶν Ἀξιῶν μας
 6. Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν
 7. Ὀρθόδοξος Ἀδελφότης «Ἡ Ἁγία Φοίβη»
 8. Ὀρθόδοξος Ἀδελφότης «Ἡ Ὁσία Ξένη»
 9. Φιλανθρωπικό Σωματεῖο «Μέριμνα τῶν πτωχῶν»
 10. Ὅμιλος Φίλων Ἁγίου Ὄρους «Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης»
 11. Σύλλογος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
 12. Κεντρικός Σύλλογος Πολυτέκνων «Οἱ Ἅγιοι Πάντες»
 13. Ἑλληνορθόδοξος Σύνδεσμος «Οἱ Παναγιόφιλοι»
 14. Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος»
 15. Ἕνωση προσώπων «Ὅσιος Φιλόθεος»
 16. ΠΑ.ΣΥ.Β.Α (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα)
 17. «Παρακαταθήκη» Πανελλήνιος Σύνδεσμος γιά τήν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση
 18. Πρωτοβουλία Γονέων Βορείου Ἑλλάδος
 19. Πρωτοβουλία Πολιτῶν γιά τήν Πνευματική Ἐλευθερία
 20. Σ.Φ.Ε.Β.Α. (Συντονιστική Φοιτητική Ἕνωση Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα)
 21. Χριστιανική Ἕνωσις Γονέων Θεσσαλονίκης

 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα