ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ

ERV

 

 

 

Γίναμε δέκτες παραπόνων ὅτι κάποιοι ὑποψήφιοι Εὐρωβουλευτές ἤ ἐκπρόσωποι συνδυασμῶν ὑποστηρίζουν σέ κατά τόπους προεκλογικές συγκεντρώσεις ὅτι ἔχουν τή στήριξη τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης, ἤ ὅτι ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη βρίσκεται πίσω ἀπό τήν ὑποψηφιότητά τους.

Ἀρνούμαστε κατηγορηματικά τυχόν τέτοιους ἰσχυρισμούς ὑποψηφίων ἤ κομμάτων καί θλιβόμαστε πραγματικά τόσο γιά αὐτούς ὅσο καί γιά ἐκείνους πού πιστεύουν ἤ προβληματίζονται ἀπό τέτοιους ἰσχυρισμούς. Καί τοῦτο  γιατί εἶναι προφανές ὅτι δέν ἔχουν ἀντιληφθεῖ τόν σκοπό τῆς προσπάθειας τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης. Ὅπως ἀναφέρουμε ρητά τόσο στήν ταυτότητα του σωματείου ὅσο καί στό καταστατικό μας, «Τό σωματεῖο δέν σχετίζεται μέ κανέναν τρόπο μέ τήν πολιτική. Ἀπό τό καταστατικό του δέν γίνονται δεκτά ὡς μέλη πολιτικά πρόσωπα ὅσο διάστημα ἀσχολοῦνται μέ τήν πολιτική.»

            Ἀντί ἄλλων, σᾶς παραπέμπουμε στή, δυστυχῶς, ἀκόμη ἐπίκαιρη ἀνακοίνωσή μας, τόν Ἰούνιο τοῦ 2012, ἐνόψει τῶν τότε Ἐθνικῶν Ἐκλογῶν, τό κείμενο τῆς ὁποίας μπορεῖτε νά διαβάσετε ἐδῶ.

 

 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα