Οἱ τάξεις Γ’ καὶ Δ’ στοὺς Σχολικοὺς κήπους

Οἱ τάξεις Γ’ καὶ Δ’ στοὺς Σχολικοὺς κήπους

Τὴν Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 ἦρθε ἡ σειρὰ τῶν Γ’ καὶ Δ’ τάξεων νὰ ἐπισκεφτοῦν τοὺς Σχολικοὺς Κήπους. Ὁ κ.Παύλος Παυλίδης καὶ ἡ κ. Λεμονιὰ Τσολακίδου συνόδευσαν τὰ παιδιὰ ἐκεῖ ὅπου τοὺς περίμενε καὶ πάλι ὁ κ. Βαγγέλης Μακρής, γιὰ νὰ τοὺς ξεναγήσει. Η ἐπίσκεψη τῆς Δ’ τάξης εἶχε ἰδιαίτερη σημασία γιὰ τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριές της, καθὼς ἦταν αὐτοί/ές ποὺ πρῶτοι ἐμπνεύστηκαν καὶ ἐξέφρασαν τὴν ἰδέα νὰ μετατραπεῖ ὁ χῶρος σὲ λαχανόκηπους.

                

Τὸ πρόγραμμα ποὺ παρακολούθησαν οἱ μαθητές/τριες ἦταν σχεδὸν τὸ ἴδιο. Ὅπως συνέβη καὶ μὲ τὰ πρωτάκια μας, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ κ. Μακρή καὶ τῶν εκπ/κων τους ἀναγνώρισαν ὅλα τὰ φυτὰ τῶν κήπων μᾶς (ρεπανάκια, αντίδια, κρεμμυδάκια, μαρούλια, ρόκες, σπανάκια), ἔμαθαν πῶς ὀργανώνεται μιὰ φυσικὴ καλλιέργεια, μίλησαν γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν ἀπορριμμάτων καὶ τὶς πολλαπλές τους χρήσεις μὲ τὴ λογικὴ τῆς κυκλικῆς οἰκονομίας, συζήτησαν γιὰ τὴν κομποστοποίηση καὶ τὴν ἀξιοποίηση φλούδων καὶ φύλλων γιὰ τὴ δημιουργία φυσικοῦ λιπάσματος καί, κατόπιν, πέρασαν στὴν πράξη, φυτεύοντας τὰ δικά τους σποράκια.

                 

Ἔτσι, μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν τάξεων Γ’ καὶ Δ’ ἡ συλλογὴ τοῦ σχολείου μας μὲ σπορόφυτα μεγάλωσε καὶ τὰ παιδιά μας περιμένουν νὰ δοῦν τὰ νέα φυτά, τὰ ἀποτελέσματα της δικῆς τους δράσης. Κι ἐπειδὴ τὰ μαρούλια καὶ οἱ ρόκες ποὺ εἶχε φυτέψει ὁ κ. Βαγγέλης ἀπὸ τὸν Σεπτέμβρη ἦταν ἕτοιμα γιὰ συγκομιδή, οἱ μαθητές/τριες τῶν Γ’ καὶ Δ’ εἶχαν τὴν τύχη νὰ πάρουν καὶ νὰ δοκιμάσουν στὸ σπίτι τὰ προϊόντα τοῦ κήπου. Κι ἀπ’ ὅτι μᾶς εἶπαν τὴν ἑπόμενη ἡμέρα, τὰ λαχανικά μας εἶναι ὑπέροχα!

                                             

Τὸ ραντεβού μας μὲ τὸν κ. Βαγγέλη Μακρή, τὸν ὁποῖο ὀφείλουμε καὶ πάλι νὰ εὐχαριστήσουμε θερμά, ἀνανεώθηκε γιὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ Δεκέμβρη, ὁπότε μὲ τὴν βοήθεια τῶν ἐκπαιδευτικῶν θὰ προσπαθήσουμε νὰ δείξουμε σὲ ὅλα τὰ παιδιὰ τοῦ σχολείου πῶς γίνεται ἡ κομποστοποίηση καὶ νὰ θέσουμε τὶς βάσεις ὥστε, μὲ τὴ συμμετοχὴ ὅλης τῆς μαθητικῆς κοινότητας, νὰ ὑλοποιήσουμε ἕνα πρόγραμμα παραγωγῆς φυσικοῦ λιπάσματος ἀπὸ φλοῦδες καὶ φύλλα, μὲ τὰ ὁποῖα θὰ κάνουμε τοὺς κήπους μας πιὸ εὔφορους.

ΠΗΓΗ