Θέμα ἐγγυημένων τιμῶν παραγωγοῦ μέ Βασιλικό Διάταγμα στήν Ἱσπανία

Τήν ἀπαγόρευση σέ λιανοπωλητές καί µεταποιητές νά ἀγοράζουν ἀγροτικά προϊόντα σέ τιµές κάτω ἀπό τό κόστος παραγωγῆς τῶν ἀγροτῶν πού τούς προµήθευσαν µέ κυρώσεις πού φτάνουν µέχρι τήν δηµοσίευση τῶν ὀνοµάτων γιά τούς παραβάτες, εἰσάγει µέ ἔκτακτο βασιλικό διάταγµα ὁ ὑπουργός Γεωργίας τῆς Ἱσπανίας, Λουίς Πλάνα.

Στό µέτρο αὐτό κατέληξε ὁ ὑπουργός µετά ἀπό πιέσεις πού ἄσκησαν τά κεντρικά συνεταιριστικά ὄργανα Asaja, COAG and UPA. Οἱ κινητοποιήσεις ἀγροτῶν λόγω τῆς πτώσης τοῦ εἰσοδήµατός τους ἔχουν ξεκινήσει ἐδῶ καί ἕναν µῆνα καί συνεχίζονται ἀσταµάτητες: Κάθερες, Βαλένθια, Σεβίλλη, Ἁλικάντε, Λεόν, Σαντατέρ, Χαέν, Χουέλβα, Μούρθια, Ταραγόνα, Ἀλµερία βρίσκονται κατά καιρούς στόν κλοιό τῶν τρακτέρ ὑπό τίς ὁδηγίες τῶν συνεταιριστικῶν ὀργάνων. Μέ τό σχέδιο Πλάνας, ὅπως τό δηµοσιεύουν τά ἱσπανικά µέσα El Pais καί elPeriodico:

·  Πρῶτον, εἰσάγεται τό κόστος παραγωγῆς στήν τιµή ὡς «ἐλάχιστο στοιχεῖο» (ρήτρα) στίς συµβάσεις ἀγρότη καί µεταποιητῆ. Γιά νά ἐξασφαλιστεῖ ἡ «ἀντικειµενικότητα» τοῦ µέτρου, τό πρότυπο σύµβασης περιλαµβάνει ἕναν «ἐνδεικτικό κατάλογο στοιχείων» πού πρέπει νά λαµβάνονται ὑπόψη ὅπως σπόροι, λιπάσµατα, φυτοπροστατευτικά, ἐνέργεια καί µηχανήµατα.

·  Δεύτερον, ἀπαιτεῖ ἀπό κάθε ἐπιχειρηµατία πού ἐµπλέκεται στήν ἁλυσίδα γεωργικῶν προϊόντων διατροφῆς νά καταβάλλει «τιµή ἴση ἤ µεγαλύτερη ἀπό τό κόστος παραγωγῆς» τοῦ προηγούµενου κρίκου, ὥστε νά µήν µπορεῖ νά διατεθεῖ στό ἐµπόριο τό προϊόν σέ ἐξευτελιστικές τιµές.

·  Τρίτον, ἀπαγορεύει στόν τελικό λιανοπωλητή νά «µεταβιβάζει σέ ὅποιον ἀπό τούς προηγούµενους κρίκους τόν ἐπιχειρηµατικό κίνδυνο» πού ἀπορρέει ἀπό τήν ἐµπορική τους πολιτική γιά τίς τιµές πού προσφέρει στό κοινό.

·  Τέταρτον, περιορίζει ἐπίσης τίς προωθητικές δραστηριότητες (συνήθεις σέ σοῦπερ µάρκετ καί µεγάλη διανοµή) ὑποχρεώνοντας τόν λιανοπωλητή νά προσδιορίζει «σαφῶς» τήν τιµή στίς διαφηµιστικές πληροφορίες, στίς ἀφίσσες καί στίς ἀποδείξεις, ὥστε ὁ καταναλωτής νά ἔχει «ἀκριβῆ γνώση τοῦ πεδίου διαφηµιστικῆς ἐκστρατείας».

·  Πέµπτον, προβλέπεται δηµοσιοποίηση τῶν «σοβαρῶν καί πολύ σοβαρῶν» παραβιάσεων τοῦ νόµου στήν ἁλυσίδα ἀγροδιατροφῆς «γιά ἀποτρεπτικούς ἀλλά καί γιά ποινικούς σκοπούς».

ΠΗΓΗ