Δημοσιεύσεις ετικέτας «Toυ Δημητρίου Νικ. Δασκαλάκη»

Δήλωση Άρνησης Εμβολιασμού

Το κείμενο αυτό εμπεριέχει ορισμένους αληθινούς, βάσιμους και ουσιώδεις λόγους με τους οποίους επιχειρείται να αιτιολογηθεί τεκμηριωμένα η αρνητική τοποθέτηση των πολιτών να υποβληθούν στην εμβολιαστική διαδικασία. Αφορά κυρίως τους εργαζομένους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που….

Ἡ ἀποκάλυψη Ἕλληνα Καθηγητή, ὅτι τὸ ἐμβόλιο ἦταν ἕτοιμο ἀπὸ τὸν Μάρτιο, μπορεῖ νὰ ἐπιφέρει τὴν συλλογικὴ ἀφύπνιση;

«Εἶναι κάτι ποὺ δὲν ἔχουν μειώσει τὰ στάνταρ. Ὅποιο πρόβλημα ὑπῆρξε γιὰ ἕναν ἀσθενή, σὲ ἄλλο ἐμβόλιο, εἶχαν σταματήσει ὅλη τὴν μελέτη. Εἶναι κάτι ποὺ εἶναι πολὺ κρίσιμο. Οἱ ἀμερικανικὲς ἀρχὲς ἔχουν πολὺ ὑψηλὰ στάνταρ γι’ αὐτὸ καὶ περιμέναμε τόσους μῆνες. Τὸ ἐμβόλιο ἦταν ἕτοιμο ἀπὸ τὸν Μάρτιο, ἀλλά,περάσαμε μῆνες κάνοντας τὲστ καὶ μετὰ τὲστ καὶ ξανὰ τὲστ.»