Δημοσιεύσεις ετικέτας «ψηφιακό νόμισμα της κεντρικής τράπεζας»

Το Ευρωκοινοβούλιο συμφωνεί με την εισαγωγή ψηφιακών ταυτοτήτων, και ένας Επίτροπος -υποστηρικτής της λογοκρισίας- προτείνει την ενσωμάτωση του ψηφιακού νομίσματος

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) και οι χώρες μέλη του κατέληξαν σε μια πρώτη συμφωνία για το πλαίσιο [σ.μ. εφαρμογής της] ψηφιακής ταυτότητας, και τώρα ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς της Ε.Ε.