Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΟΙ ΦΙΛΟΙ»

ΟΙ ΦΙΛΟΙ

 Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Πατριάρχου Κ/Πόλεως  39. Νὰ ἀποστρέφεσαι χείλη ποὺ κατηγοροῦν, ἀλλὰ καὶ τὶς συκοφαντίες. Διότι πολλὲς φορὲς ἔστρεψαν παιδιὰ […]