Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΜΥΣΤΗΡΙΟΜΑΧΟΙ»

Εἶναι πολὺ πικρό..

Εἶναι πολὺ πικρὸ νὰ διαπιστώνουμε ὅτι στὴν πονεμένη καὶ αἱματοβαμμένη μὲ τόνους αἵματος Ἁγίων καὶ Ἡρώων, Πατρίδα μας, ζοῦν καὶ περπατοῦν πλέον πρόσωπα πού ἀρνοῦνται τὸ πρόσωπὸ τους, (τὸ λιγότερο) ἀλλὰ ἀρνοῦνται καὶ τὸ Πρόσωπο τοῦ Προτύπου τους, τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ 2οὐ Προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος (τὸ φρικωδέστερο)!