Βιβλιοθήκη «Ἐρῶ»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Για την διευκόλυνση σας διευκρινίζεται ότι:

1/ Το 1ο τεύχος ΕΡΩ ευρίσκεται μεταξύ 11ου και 12ου τεύχους ΕΡΩ.

2/ Το 1ο τεύχος ΡΩΜΝΙΟΣ ευρίσκεται μεταξύ 12ου και 13ου τεύχους ΕΡΩ.

3/ Το 2ο τεύχος ΡΩΜΝΙΟΣ ευρίσκεται μεταξύ  9ου και 10ου τεύχους ΡΩΜΝΙΟΣ. Επιπλέον το εν  λόγω τεύχος ευρίσκεται  και  στο ¨Presentations”.

 

                                                                          ΟΔΗΓΙΕΣ

  1/ Επιλέγεις το περιοδικό που επιθυμείς από την δεξιά μπάρα, ώστε να έλθει στην κεντρική.

  2/ Στη  συνέχεια με την επιλογή “Προβολή πλήρους οθόνης το διαβάζεις τόσο άνετα, σαν να είναι σε μορφή pdf.

                                                                ΠΛΗΡΟΥΣ ΟΘΟΝΗΣ                            

 3/ Επιπλέον αν ανοίξεις λογαριασμό στο slideshare, μπορείς να το ¨κατεβάσεις¨ στον υπολογιστή σου σε μορφή pdf.