ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΡΩΜ-ΝΙΟΣ” – ΕΝΑΤΟ ΤΕΥΧΟΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012)