ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΡΩΜ-ΝΙΟΣ” – ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΤΕΥΧΟΣ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014)