ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΡΩΜ-ΝΙΟΣ” – ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΤΕΥΧΟΣ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΩΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ – ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ, ΡΩΜ-ΝΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ.