«Ἐρῶ» – Εικοστό δεύτερο – εικοστό τρίτο τεύχος (Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2015)