ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Δυὸ ὁμογενεῖς βουλευτὲς κατέθεσαν πρόταση στὴν Ὁμοσπονδιακὴ Βουλὴ τῆς Αὐστραλίας μὲ τὴν ὁποία ζητοῦν νὰ ἀναγνωριστεῖ ἡ ἐπέτειος τῆς Μάχης τῆς Κρήτης ὡς μία “ἐπέτειος ἐθνικῆς σημασίας”. Ἡ πρόταση ἔγινε ἀπὸ τὸν Ἐργατικὸ Ὁμοσπονδιακὸ βουλευτή, Στὴβ Γεωργανὰ καὶ ὑποστηρίχθηκε ἀπὸ τὴν ἐπίσης βουλευτὴ τοῦ Ἐργατικοῦ κόμματος Μαρία Βαμβακινοῦ.

Καὶ οἱ δυὸ βουλευτὲς μίλησαν ἐπὶ μακροῦ στὸ αὐστραλιανὸ Κοινοβούλιο γιὰ τὴ σημασία τῆς Μάχης τῆς Κρήτης στὴν ἔκβαση τοῦ δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν κοινὸ ἀγώνα Ἑλλήνων καὶ Αὐστραλῶν ποὺ πολέμησαν στὴν ἱστορική μεγαλόνησο.

infognomonpolitics.blogspot.com