ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ

Πρόσθετη φροντιστηριακή εκπαιδευτική υποστήριξη θα παρέχουν το επόμενο χρονικό διάστημα φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε μαθητές δημοτικού αλλά και υποψήφιους για τις πανελλήνιες εξετάσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Ευαισθητοποιημένοι από την κατάσταση που διαμορφώνει η οικονομική κρίση και με μεγάλη διάθεση να προσφέρουν, χωρίς αντάλλαγμα, φοιτητές και φοιτήτριες της Παιδαγωγικής Σχολής της Φλώρινας θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν τα παιδιά από οικονομικά αδύναμες οικογένειες που παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις στο δημοτικό σχολείο. …

Την ίδια στιγμή, ομάδα εθελοντών από τα τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα κάνουν μαθήματα στην ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων των μαθημάτων της τρίτης λυκείου, στις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες.

Η πρώτη πρωτοβουλία ανήκει στην Παιδαγωγική Σχολή, τον δήμο και τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Φλώρινας και η δεύτερη, στην ομάδα εθελοντών φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου «Opencourse».

Ήδη 40 φοιτητές του 3ου και 4ου έτους της Παιδαγωγικής Σχολής έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να βοηθήσουν ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η καταγραφή, εκ μέρους των δασκάλων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των μαθητών που χρήζουν εκπαιδευτικής υποστήριξης. Την Πέμπτη πραγματοποιείται και η πρώτη συνάντηση των εθελοντών του «Open Course» στο τμήμα μηχανολόγων μηχανικών για να υλοποιηθεί το σχετικό πρόγραμμα.

«Η πρωτοβουλία μας απευθύνεται σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες, ωστόσο εμείς έχουμε την υποχρέωση να βοηθούμε τα παιδιά, ανεξάρτητα από την οικονομική κρίση. Γι’ αυτό και οι φοιτητές θα προσπαθήσουν να υποστηρίξουν, με τα δωρεάν μαθήματα που θα κάνουν, εκείνους τους μαθητές που δεν αποδίδουν στο σχολείο, είτε λόγω οικονομικών προβλημάτων των γονιών τους, είτε λόγω κοινωνικών και ψυχολογικών αιτίων, είτε εξαιτίας μαθησιακών δυσκολιών» εξηγεί στο ΑΜΠΕ ο κοσμήτορας της Παιδαγωγικής Σχολής της Φλώρινας, Χαράλαμπος Λεμονίδης.

Με αφορμή τις σχετικές αναφορές, ο ίδιος επικαλείται έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες ένας σημαντικός αριθμός μαθητών στην Ελλάδα δεν μαθαίνει. «Οι έρευνες που υλοποιούμε γίνονται σε μικρά δείγματα μαθητών, ωστόσο τα αποτελέσματά τους αποκαλύπτουν κάποιες αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη» τονίζει και διευκρινίζει ότι αυτό συμβαίνει περισσότερο στη δευτεροβάθμια παρά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Απέναντι στην κατάσταση αυτή, επιχειρείται επί του παρόντος η σύνδεση του πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία μέσω της ανάπτυξης του εθελοντισμού στους φοιτητές και με στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης.

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ο κ. Λεμονίδης υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης μιας οργανωμένης προσπάθειας για την μέτρηση και αξιολόγηση των σχολικών επιδόσεων των μαθητών προκειμένου να μπορούν να εκτιμηθούν τα δυνατά αλλά και τα αδύνατα σημεία του εκπαιδευτικού συστήματος.

Σχετικά με τα δωρεάν μαθήματα, η αρχή έγινε και αυτή τη στιγμή εξετάζονται οι λεπτομέρειες για την επιλογή του χώρου των μαθημάτων, της ύλης διδασκαλίας και του τρόπου επιλογής των μαθητών. Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι τα μαθήματα που θα ξεκινήσουν δεν θα αφορούν μόνο στη φετινή σχολική χρονιά αλλά θα συνεχιστούν και τις επόμενες.

http://www.agelioforos.gr via http://olafree.blogspot.com