Δελτίο Τύπου: Πρώτη συνάντηση τῆς ὁμάδας ἐκπαιδευτικῶν τοῦ Τομέα Νεότητας τῆς Ε.ΡΩ.

Τὴν Παρασκευὴ 22 Ἰουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε στὰ Γραφεῖα τῆς Ἐ.ΡΩ. ἡ πρώτη συνάντηση τῆς ὁμάδας ἐκπαιδευτικῶν τοῦ Τομέα Νεότητας τῆς Ἐνωμένης Ρωμηοσύνης. Στὸ κάλεσμα τοῦ συντονιστῆ τῆς ὁμάδας ἀνταποκρίθηκαν νέοι ἐκπαιδευτικοί, δάσκαλοι καὶ νηπιαγωγοί, οἱ ὁποῖοι ἐξεδήλωσαν διάθεση καὶ προθυμία νὰ συνεισφέρουν στὴν προσπάθεια τῆς ὁμάδας, ἀποτελώντας τὸν ἀρχικό πυρήνα της.

Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀρχικοὺς καὶ κύριους στόχους ποὺ ἔθεσε ἡ ὁμάδα μετὰ ἀπὸ συζήτηση ποὺ πραγματοποιήθηκε εἶναι ἡ συγκέντρωση ἀξιόλογου ἐκπαιδευτικοῦ ὑλικοῦ, τὸ ὁποῖο θὰ μπορεῖ νὰ ἀξιοποιηθεῖ, μὲ σκοπὸ τὴν ἀνάδειξη καὶ προβολὴ τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν τῆς Ρωμηοσύνης, τοῦ πλούτου τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, τῆς ἑλληνορθόδοξης παράδοσής μας καὶ τῆς ἐξόχως διδακτικῆς ἱστορίας μας… Ἰδιαίτερη βαρύτητα πρόκειται νὰ δοθεῖ στὴ συλλογὴ κειμένων, ποὺ μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν στὰ πλαίσια τῶν μαθημάτων τῆς Γλώσσας, τῆς Ἱστορίας καὶ τῶν Θρησκευτικῶν, καθὼς καὶ ὑλικοῦ γιὰ τὴν προετοιμασία σχολικῶν ἑορτῶν καὶ ἐπετείων μὲ ὀρθόδοξο καὶ ρωμαίικο χαρακτήρα.

Ὡς ἐκ τούτου, προσκαλοῦμε τοὺς φίλους μας Ρωμνιοὺς ἀπὸ ὃπου κι ἂν βρίσκονται νὰ συνδράμουν στὴν προσπάθεια αὐτὴ πρὸς ἐνίσχυση τῶν λειτουργῶν τῆς ἐκπαίδευσης καὶ ὠφέλεια τῶν μικρῶν μαθητῶν μας. Ἰδιαιτέρως παρακαλοῦμε τὰ μέλη τῶν ὑπόλοιπων ὁμάδων, ὃπως τῆς Γλώσσας, τῆς Ἱστορίας και τῆς Πατριδογνωσίας, νὰ συνεισφέρουν μὲ τὶς γνώσεις καὶ τὸ διαθέσιμο ἀρχεῖο τους στὴ συγκέντρωση ὑλικοῦ, σύμφωνα μὲ τὰ ὃσα προαναφέρθηκαν. Σᾶς ἐνημερώνουμε, ἐπίσης, ὃτι προγραμματίζουμε τὴν ἑπόμενη συνάντησή μας γιὰ τὸ τέλος τοῦ Ἰουλίου, γιὰ τὴν ὁποία θὰ ὑπάρξει σύντομα καὶ σχετικὴ ἀνακοίνωση.

Θὰ χαροῦμε πολὺ νὰ ἐπικοινωνήσετε μαζὶ μας καὶ θὰ ἀναμένουμε τὴν κάθε εἴδους προσφορὰ σας.

Ἐπικοινωνία μὲ e-mail: lambrosptde@gmail.com

Τηλ.: 6979459092 (ΛΑΜΠΡΟΣ)

Ἐκ μέρους τῆς ὁμάδας ἐκπαιδευτικῶν τοῦ Τομέα Νεότητας τῆς Ἐ.ΡΩ.