Συνομιλία μὲ ἕναν πιλότο – Σμηναγὸς Μανώλης Καραχάλιος

Καταρχὰς, κ. Καραχάλιο(ε), θὰ θέλαμε νὰ γνωρίζουμε ἀπὸ ποιὸ μέρος τῆς Ἑλλάδος κατάγεστε.

Χαίρετε! Πρῶτα ἀπ’ ὅλα θὰ ἤθελα νὰ σᾶς εὐχαριστήσω γιὰ τὴν ἰδιαίτερη τιμὴ πού μοῦ κάνετε νὰ μοιραστῶ τὶς ἐμπειρίες μου στὴν Πολεμική μας Ἀεροπορία μαζί σας. Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε, πρὶν συνεχίσουμε, νὰ μὲ λέτε μὲ τὸ ὄνομά μου, Μανώλη, μιᾶς καὶ ἡ συζήτηση ποὺ θὰ ἔχουμε θέλω νὰ εἶναι σὲ ἁπλό, σεμνὸ καὶ προσωπικὸ ἐπίπεδο.

Γεννήθηκα καὶ μεγάλωσα στὰ Χανιά τῆς Κρήτης στὶς 2 Ἰανουαρίου 1978. Θὰ ἤθελα νὰ ἀναφέρω ὅτι εἶμαι τὸ τέταρτο παιδὶ τῆς οἰκογενείας μου καὶ, ἐνῷ ἔχασα τὸν Πατέρα μου μόλις ἕναν χρόνο μετὰ τὴ γέννησή μου, ἡ ἡρωίδα Μητέρα μου κατάφερε νὰ μᾶς ἀναθρέψει μὲ τὶς καλύτερες ἀρχές.

Τὸ ὅτι γίνατε πιλότος ἀποτελεῖ παιδικό σας ὄνειρο ἢ ἁπλῶς ἦταν μιὰ ἐπιλογὴ ἐπαγγελματικῆς ἀποκατάστασης; Μιλῆστε μας γιὰ αὐτό.

Δὲν μπορῶ νὰ διανοηθῶ κάποιον νέο νὰ ἀποφασίσει νὰ γίνει πιλότος τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας γιὰ ἐπαγγελματικὴ ἀποκατάσταση. Γιὰ ἐμένα ἦταν καὶ παραμένει τὸ παιδικό μου ὄνειρο, ποὺ, δόξα τῷ Θεῷ, κατάφερα νὰ τὸ κάνω πραγματικότητα. Ἀπὸ μικρὸς θυμᾶμαι τὸν ἑαυτό μου νὰ πετάγομαι τρέχοντας νὰ βγῶ ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι γιὰ νὰ δῶ τὰ Α-7 Corsair, ποὺ πετοῦσαν πάνω ἀπὸ τὴν πόλη καθοδὸν γιὰ προσγείωση στὸ ἀεροδρόμιο τῆς Σούδας. Τὰ θαύμαζα καὶ προσπαθοῦσα ἀκόμα περισσότερο νὰ διαβάσω, γιὰ νὰ περάσω στὴ Σχολὴ Ἰκάρων. Δὲν μποροῦσα νὰ διανοηθῶ τὸν ἑαυτό μου νὰ κάνει κάτι ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νὰ πετάω ἀεροπλάνο, γι’ αὐτὸ, παρόλο ποὺ τὴν πρώτη φορὰ ποὺ ἔδωσα πανελλήνιες ἐξετάσεις γιὰ τὴ Σχολὴ Ἰκάρων μὲ ἔκοψαν στὶς ψυχοτεχνικὲς ἐξετάσεις καὶ πῆγα γιὰ ἕνα χρόνο στὸ Πολυτεχνεῖο τῆς Πάτρας στὸ Τμῆμα Μηχανικῶν Ὑπολογιστῶν καὶ Πληροφορικῆς, ἕνα ἀπὸ τὰ καλύτερα τμήματα τῆς Δέσμης, ξαναέδωσα τελικὰ δεύτερη φορὰ καὶ πέρασα 2ος στὴ Σειρά μου τὸ 1996. Τὸ πεῖσμα μου, τὸ πάθος γιὰ τὸ ἀεροπλάνο καὶ τὴν Πολεμική μας Ἀεροπορία μὲ βοήθησαν νὰ προσπαθῶ καὶ νὰ εἶμαι Ἀρχηγὸς Σειρᾶς καὶ τὰ τέσσερα χρόνια καὶ νὰ παραμείνω Ἀρχηγὸς Σχολῆς κατὰ τὸ τέταρτο ἔτος.

Ἀναγνωρισμένα ἀποτελεῖτε ἕναν ἀπὸ τοὺς καλύτερους πιλότους τῆς πολεμικῆς μας ἀεροπορίας. Τί ἦταν αὐτὸ ποὺ σᾶς ἀνέδειξε;

Δὲ νομίζω ὅτι ἔκανα κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ κάνει ὁ κάθε  Ἕλληνας ἀεροπόρος καθημερινὰ στὸ Αἰγαῖο. Ἡ μόνη διαφορὰ εἶναι ὅτι ἐγὼ εἶχα τὴν ἐπιπλέον ἐκπαίδευση καὶ τὶς εὐκαιρίες στὸ F-16 Demo Team. Θεωρῶ τὸν ἑαυτό μου τυχερὸ ποὺ ἔζησα αὐτὴν τὴν ἐμπειρία καὶ γιὰ αὐτὸ προσπάθησα νὰ κάνω ὅ,τι καλύτερο μποροῦσα γιὰ τὴν προβολὴ τῆς Πολεμικῆς μας Ἀεροπορίας.

Δὲν ἔκανα τίποτα παραπάνω ἀπὸ τὸ νὰ εἶμαι ὁ ἑαυτός μου, ταπεινός, σεμνός, ἐπαγγελματίας, προσπαθώντας πάντα μὲ ἀγάπη καὶ μὲ χαμόγελο νὰ ἐπικοινωνῶ μὲ τὸν κόσμο.

Μιλῆστε μας γιὰ τὸ αἴσθημα ἀλλὰ καὶ τὴ θέση εὐθύνης ἔναντι τῆς πατρίδος ἀπὸ τὸ πόστο ποὺ τὴν ὑπηρετεῖτε. Τί εἶναι γιὰ ἐσᾶς ἡ πατρίδα, ἡ Ἑλλάδα; Ποιὸ θεωρεῖτε χρέος σας πρὸς αὐτήν;

Λέω τὴ λέξη Πατρίδα, Ἑλλάδα καὶ δακρύζω ἀπὸ συγκίνηση καὶ περηφάνια. Δὲν εἶναι εὔκολο νὰ περιγράψω τὰ συναισθήματά μου…

Αἰσθάνομαι τὸ χρέος ἀπέναντί της καὶ πεισμώνω, δαγκώνω τὰ χείλη μου καὶ προσπαθῶ ἀκόμα περισσότερο νὰ μὴν τὴν ἀπογοητεύσω, νὰ κάνω περήφανους τοὺς συμπατριῶτες μου καὶ, ἂν χρειαστεῖ, νὰ δώσω καὶ τὴ ζωή μου γιὰ νὰ τὴν ὑπερασπιστῶ.

Συμπληρώνοντας, ὅσον ἀφορᾶ τὸ F-16 Demo Team ΖΕΥΣ, θεώρησα χρέος μου νὰ «Διατηρήσω τὴν Ἑλληνικὴ Φλόγα ἀναμμένη» στὶς ψυχὲς τῶν Ἑλλήνων τὴ δύσκολη περίοδο τοῦ 2010-2013 καὶ νὰ συνεχίσω τὴν παράδοση τῶν ἑλληνικῶν ἀκροβατικῶν σμηνῶν τῆς Πολεμικῆς μας Ἀεροπορίας…

Θὰ θέλαμε νὰ μᾶς ἐνημερώσετε γιὰ τὸ ἐπίπεδο καὶ τὴν κατάρτιση τῶν ἑλλήνων πιλότων σὲ σχέση μὲ τοὺς συναδέλφους σας ἄλλων προηγμένων στρατιωτικὰ κρατῶν, ὅπως οἱ ΗΠΑ, τὸ Ἰσραήλ, ἡ Γερμανία, ἡ Τουρκία κλπ. Ἡ πολεμική μας ἀεροπορία σήμερα, δεδομένου καὶ τῆς οἰκονομικῆς συγκυρίας, θεωρεῖται ὅτι εἶναι ἀξιόμαχη, ἑτοιμοπόλεμη καὶ πὼς μπορεῖ νὰ προασπίσει τὴν ἐδαφικὴ κυριότητα τῆς πατρίδος μας; Ποιὲς εἶναι οἱ ἀπόψεις τῶν ἑταίρων μας στὸ ΝΑΤΟ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ πολεμικὴ ἀεροπορία;

Ἡ Πολεμική μας Ἀεροπορία πιστεύω ὅτι ἦταν, εἶναι καὶ θὰ παραμείνει ἀνάμεσα στὶς καλύτερες τοῦ κόσμου, γιατί ἡ καθημερινὴ ἐκπαίδευση τοῦ προσωπικοῦ εἶναι ρεαλιστικὴ καὶ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου. Δὲν ἔχουμε τὸ περιθώριο νὰ μὴν εἴμαστε ἕτοιμοι…

Τὰ ἀποτελέσματα ποὺ παρουσιάζονται συχνὰ στὰ μέσα ἐνημέρωσης γιὰ τὶς πρωτιὲς Ἑλλήνων ἀεροπόρων σὲ διεθνεῖς ἀσκήσεις ἐπιβεβαιώνουν τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ σύμμαχοί μας μᾶς σέβονται καὶ πάντα μᾶς ὑπολογίζουν.

Τί αἰσθάνεστε κάθε φορὰ ποὺ συμμετέχετε σὲ κάποια ἐπίδειξη ἢ ἄσκηση;

Κάθε ἄσκηση ἢ ἐπίδειξη εἶναι μιὰ πρόκληση γιὰ μένα.

Πάντα προετοιμάζομαι γιὰ νὰ νικήσω, δίνοντας τὸν καλύτερό μου ἑαυτό, ἐνῷ λέω στοὺς συναδέλφους μου ὅτι “FAILURE IS NOT AN OPTION”…

Πῶς σᾶς ἀντιμετωπίζουν οἱ ξένοι συνάδελφοί σας;

Οἱ ξένοι συνάδελφοι σέβονται τὴν ἐμπειρία μου, ἐνῷ πάντα ἀκούω τὰ καλύτερα λόγια γιὰ τὴ Χώρα μας. Αὐτὸ ποὺ ἀναγνωρίζουν περισσότερο εἶναι ὁ ἐπαγγελματισμὸς καὶ τὸ πάθος μου γιὰ τὰ ἀεροπλάνα καὶ τὶς ἀεροπορικὲς ἐπιδείξεις.

Γνωρίστε μας ἐν συντομίᾳ τὴ σταδιοδρομία σας.

Ὅπως σᾶς ἀνέφερα προηγουμένως, ὁλοκλήρωσα τὶς σπουδές μου στὴ Σχολὴ Ἰκάρων ὡς Ἀρχηγὸς Σειρᾶς καὶ ὁρκίστηκα Ἀξιωματικός τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας τὸ 2000. Μετὰ ἀπὸ τὴν προκεχωρημένη καὶ ἐπιχειρησιακὴ ἐκπαίδευση στὰ ἀεροσκάφη Τ-2, ὅπου τελείωσα πρῶτος σὲ βαθμολογίες μεταξὺ τῶν συμμαθητῶν μου, ἐκπαιδεύθηκα στὰ ἀεροσκάφη Α-7, ὅπου καὶ ὑπηρέτησα στὴν 336 Μοίρα, στὸν Ἄραξο, μέχρι τὸν Ἰούλιο τοῦ 2003. Τότε, ὡς Ἀνθυποσμηναγὸς ἀκόμα, πῆγα στὰ νεοαφιχθέντα ἀεροσκάφη F-16 Block 52+, ὅπου μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἐκπαίδευσης στὸ Σμῆνος Μετεκπαίδευσης, τοποθετήθηκα στὴν 340 Μοίρα. Ἀπὸ τότε μέχρι τὸν Δεκέμβριο 2013, ὁλοκλήρωσα ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς εἰδικὲς ἐκπαιδεύσεις ποὺ εἶναι διαθέσιμη ἡ Μοίρα, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν ἐκπαίδευσή μου τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2010 στὸ F-16 Demo. Εἶχα τὴν τιμὴ νὰ συμπληρώσω τὴν καριέρα μου στὴν Πολεμικὴ Ἀεροπορία ὡς Β’ Διοικητὴς Σμήνους Μάχης τῆς 340 Μοίρας.

Ἐπιπλέον, τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2012 στὸ Βέλγιο εἶχα τὴν τιμὴ νὰ μὲ ἀνακηρύξουν μέλος τοῦ BOARD OF DIRECTORS τοῦ EUROPEAN AIRSHOW COUNCIL, πρεσβεύοντας τὴ χώρα μας στὸ ἐξωτερικό.

Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο θὰ θέλαμε νὰ σᾶς ρωτήσουμε ἐὰν ἔχετε οἰκογένεια καὶ ἐὰν ναὶ, πῶς ἀντιμετωπίζει τὴν καθημερινότητά σας ἐν πτήσει;

Εἶμαι παντρεμένος μὲ τὴ Μαριάντζελα καὶ ἒχω δυὸ κόρες, τὴ Μαρία- Γεωργία, 10 ἐτῶν, καὶ τὴ Δήμητρα- Μιχαέλα, 8 ἐτῶν.

Ἡ οἰκογένειά μου εἶναι πάντα δίπλα μου, κάνοντας ὑπομονὴ καὶ δείχνοντας κατανόηση γιὰ τὶς ἰδιαίτερες συνθῆκες ἀπασχόλησης, καθὼς πολλὲς φορὲς δὲν ὑπάρχει ὡράριο… ἢ μπορεῖ νὰ αὐξηθοῦν τὰ μέτρα ἑτοιμότητας καὶ νὰ πρέπει νὰ παραμείνω στὴ Μοίρα γιὰ περισσότερες ὧρες…

Νιώθετε ποτὲ αἴσθημα φόβου σὲ ἐπικίνδυνες ἀσκήσεις;

Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ πῶ ὃτι φόβος δὲν ὑπάρχει στὸ λεξιλόγιο ἑνὸς πολεμιστή.

Ὃλα εἶναι θέμα προετοιμασίας καὶ ἠθικοῦ.

Ὃσο περίπλοκη καὶ ἂν εἶναι μιὰ ἂσκηση, μὲ τὴν ἐμπειρία, τὶς ἱκανότητες καὶ μὲ τὴν ὁμαδικὴ ἐργασία πάντα τὰ καταφέρνουμε…

Ζώντας σήμερα στὴν Ἑλλάδα τῆς κρίσης, τῆς φτώχειας καὶ τῆς ἀνασφάλειας σκεφτήκατε ποτὲ νὰ ἀξιοποιήσετε τὶς πτητικές σας ἱκανότητες σὲ κάποια πολιτικὴ ἀεροπορικὴ ἑταιρεία;

Ἂν μοῦ κάνατε αὐτὴν τὴν ἐρώτηση πρὶν 10 χρόνια, ὃταν δὲν εἶχα παιδιὰ καὶ οἱ συνθῆκες στὴν Ἑλλάδα ἦταν καλύτερες, θὰ σᾶς ἔλεγα ὃτι δὲ θὰ φύγω ποτὲ ἀπὸ τὴν Πολεμική Ἀεροπορία.

Ὡστόσο, μὲ τὰ παρόντα δεδομένα, εἶναι δικαίωμα τοῦ καθενὸς νὰ κάνει τὶς ἐπιλογὲς στὴ ζωή του, γιὰ νὰ βοηθήσει τὴν οἰκογένειά του καί, τὸ σημαντικότερο, νὰ διατηρήσει τὴν ἀξιοπρέπειά του.

Ἀπὸ ποιὰ χαρακτηριστικὰ πρέπει νὰ διέπεται ἕνας νέος ποὺ σκέφτεται νὰ ἐνταχθεῖ στὴν πολεμικὴ ἀεροπορία;

Ἐκτός τῶν αλλων, πρέπει νὰ διακατέχεται ἀπὸ «Ἦθος καὶ Πάθος», δυὸ λέξεις ποὺ χρησιμοποιοῦνται καὶ στὴν ἀγγλική γλώσσα μὲ τὴν ἲδια ἀκριβῶς ἒννοια.

Ἦθος, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ διατηρήσει τὴν ἀξιοπρέπειά του καὶ νὰ εἶναι δίκαιος, καὶ Πάθος, γιὰ νὰ προσπαθεῖ γιὰ τὸ καλύτερο, χωρίς νὰ σταματάει νὰ ὀνειρεύεται.

Τὸ δικό σας μήνυμα;

Κλείνοντας θὰ ἤθελα νὰ πῶ σὲ ὅλους τοὺς νέους “DARE TO DREAM”, «Τολμῆστε νὰ Ὀνειρεύεστε»!

Ναί, τολμῆστε νὰ ὀνειρεύεστε, ἡ ζωὴ εἶναι μπροστά σας, μὴν περιμένετε ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ κάνουν τὴ ζωὴ σας καλύτερη, κάντε το μόνοι σας.

Μείνετε πιστοὶ στὶς ἀρχές σας, πιστοὶ στὶς Ἑλληνικὲς παραδόσεις μας, πάρτε μιὰ ἀπόφαση στὴ ζωή σας, κάντε ὄνειρα καὶ κάντε τὰ ἀδύνατα δυνατὰ νὰ τὰ πραγματοποιήσετε.

Ὁ κόσμος γύρω μας εἶναι γεμάτος εὐκαιρίες, ἁρπάξτε μιά.

Αὐτὴν τὴν ἐποχὴ ἔχουμε τὸ μεγαλύτερο ἐργαλεῖο γνώσης: τὸ Διαδίκτυο· ἐκμεταλλευτεῖτε το…

Ὡς φυλή εἴμαστε ἱκανοὶ/ ὲς καὶ ἒξυπνοι/ ες, ἀλλὰ δὲ φτάνει μόνο αὐτό…

Προσπαθῆστε γιὰ τὸν δύσκολο δρόμο, πολεμῆστε, ἀγωνιστεῖτε, ὅπως κάνανε καὶ οἱ πατεράδες και οι παπποῦδες μας…

Τέλος, σᾶς παρακαλῶ κλεῖστε τὶς τηλεοράσεις, μὴ χαραμίζετε τὸν χρόνο σας, διαβάστε βιβλία καὶ προσπαθῆστε νὰ μορφώσετε τοὺς ἑαυτούς σας…

Καὶ πάλι σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ μοῦ κάνατε.

Νὰ σᾶς ἔχει ὁ Θεὸς ὅλους καλά.

Εὐχαριστοῦμε πολὺ γιὰ τὰ ὅσα ἐνδιαφέροντα μᾶς εἴπατε καὶ νὰ σᾶς εὐχηθοῦμε νὰ ἔχετε πάντα καλὲς καὶ ἀσφαλεῖς πτήσεις!