Ἐπεῖγον! Ἡ διαβούλευση γιὰ τὴν κάρτα τοῦ πολίτη ξεκίνησε!

ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ

Ἐπεῖγον! Ἡ διαβούλευση γιὰ τὴν κάρτα τοῦ πολίτη ἤδη ξεκίνησε καὶ θὰ διαρκέση ὡς τὴν 24η Μαρτίου 2015, 14:00. Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἐκφράσωμε μαζικὰ τὶς ἐπιφυλάξεις μας, ὥστε οἱ ὑπεύθυνοι τῆς διαβούλευσης νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι τὸ σχεδιαζόμενο μέτρο ἔρχεται σὲ πλήρη ἀντιδιαστολὴ πρὸς τὰ «Πιστεύω» καὶ τὶς ἀρχὲς τῶν Ἑλλήνων. Στὸ χέρι μας (κυριολεκτικὰ) καὶ στὴν καρδιά μας ἐναπόκειται νὰ δοθῆ μαζικὰ ἀπὸ ὅλους μας μιὰ μικρὴ ὁμολογία πίστεως ποὺ θὰ κλονίση τὰ σχέδια τῶν ἐχθρῶν τοῦ Γένους μας.

Ἀφῆστε τὸ σχόλιό σας γιὰ τὸ ἐπίμαχο ἄρθρο 16 ἐδῶ http://www.opengov.gr/ypes/?p=2559.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Θα ακολουθήσει και υπόδειγμα σχολίου απο το Παρατηρητήριο της Ε.ΡΩ.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα