ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ. ΗΧΟΣ ΠΛ.Δ΄- ΕΩΘΙΝΟΝ ΙΑ΄