ΤΗ ΙΕ΄ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΣΕΒΑΣΜΙΑΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν – Ψαλλόμενα μέλῃ τῆς ἑορτῆς

Τετάρτη 15 Αὐγούστου 2012. Μνήμη τῆς σεβασμίας Μεταστάσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Τίτλος: Τετάρτη 15 Αὐγούστου 2012. Μνήμη τῆς σεβασμίας Μεταστάσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (0 click)
Caption:
Filename: 15-augoustou-koimoisi-panagias.pdf
Size: 116 KB
Κεκραγάριον ἀργόν. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Πρωτοψάλτου. Ἦχος α΄
Τίτλος: Κύριε ἐκέκραξα…Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου… (0 click)
Caption: Κεκραγάριον ἀργόν. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Πρωτοψάλτου. Ἦχος α΄
Filename: kekragarion-argon-dan-ibir.mp3
Size: 20 MB
Προσόμοιον τοῦ Μεγάλου Ἐσπερινοῦ. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Ἰωάννου τοῦ Πρωτοψάλτου. Ἦχος α΄
Τίτλος: Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος!... (0 click)
Caption: Προσόμοιον τοῦ Μεγάλου Ἐσπερινοῦ. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Ἰωάννου τοῦ Πρωτοψάλτου. Ἦχος α΄
Filename: o-tou-paradoxou-thaumatos-dan-ibir.mp3
Size: 4 MB
Δοξαστικὸν ὀκτάηχον δίχορον τοῦ Μεγάλου Ἐσπερινοῦ. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Πρωτοψάλτου
Τίτλος: Θεαρχίω νεύματι… (0 click)
Caption: Δοξαστικὸν ὀκτάηχον δίχορον τοῦ Μεγάλου Ἐσπερινοῦ. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Πρωτοψάλτου
Filename: thearxio-neumati-dan-ibir.mp3
Size: 24 MB
Ἀποστιχα ἰδιόμελα. Ἦχος δ΄
Τίτλος: Δεῦτε ἀνυμνήσωμεν λαοί…Δαυϊτικὴν σήμερον λαοί… (0 click)
Caption: Ἀποστιχα ἰδιόμελα. Ἦχος δ΄
Filename: deute-animnisomen-dauitikin-odin-simeron-laoi-stan.mp3
Size: 2 MB
Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Ἰωάννου τοῦ Πρωτοψάλτου. Ἦχος α΄
Τίτλος: Ἐν τῇ Γεννήσει, τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας… (0 click)
Caption: Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Ἰωάννου τοῦ Πρωτοψάλτου. Ἦχος α΄
Filename: apolitiion-argon-ibirites.mp3
Size: 2 MB
Ὁ α΄ στίχος ἐκ τοῦ «Θεοτόκε Παρθένε». Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Πέτρου τοῦ Μπερεκέτου. Ἦχος α΄
Τίτλος: Θεοτόκε Παρθένε… (0 click)
Caption: Ὁ α΄ στίχος ἐκ τοῦ «Θεοτόκε Παρθένε». Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Πέτρου τοῦ Μπερεκέτου. Ἦχος α΄
Filename: theotoke-parthene-protos-stixos-thomad.mp3
Size: 5 MB
Πολυέλεος εἰς τὸν ὄρθρον. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Θεοδώρου τοῦ Φωκαέως. Ἦχος πλ.δ΄
Τίτλος: Λόγον ἀγαθόν… (0 click)
Caption: Πολυέλεος εἰς τὸν ὄρθρον. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Θεοδώρου τοῦ Φωκαέως. Ἦχος πλ.δ΄
Filename: logon-agathon-dani-ibir.mp3
Size: 11 MB
Ἰδιόμελον μετὰ τὸν ν΄ ψαλμὸν εἰς τὸν ὄρθρον. Ἦχος πλ.β΄
Τίτλος: Ὅτε ἡ Μετάστασις… (0 click)
Caption: Ἰδιόμελον μετὰ τὸν ν΄ ψαλμὸν εἰς τὸν ὄρθρον. Ἦχος πλ.β΄
Filename: ote-i-metastasis-stan.mp3
Size: 5 MB
Δοξαστικὸν τῶν αἴνων. Ἦχος πλ.β΄
Τίτλος: Τῇ Ἀθανάτῳ σου Κοιμήσει… (0 click)
Caption: Δοξαστικὸν τῶν αἴνων. Ἦχος πλ.β΄
Filename: ti-athanato-sou-koimisi-stan.mp3
Size: 4 MB