ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. ΤΑ ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΥ. ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ – ΕΩΘΙΝΟΝ Β΄

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν