ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ. ΗΧΟΣ ΠΛ.Β΄- ΕΩΘΙΝΟΝ Δ΄