ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΠΤΑ ΠΑΙΔΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΕΦΕΣΩ