ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ. ΗΧΟΣ ΠΛ.Α΄- ΕΩΘΙΝΟΝ ΙΑ’