ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑ. ΗΧΟΣ Γ΄- ΕΩΘΙΝΟΝ Α΄.