ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Η ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ