Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 2013

Ὁ ἐορτασμὸς τῆς ἑορτῆς τοῦ Γεννεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου κατὰ τὸ σωτήριον ἔτος 2013 – Τυπικὴ διάταξις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν