ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ» (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

paleologos

Στὶς 2 Μαΐου 2015, ἡμέρα Σάββατο καὶ ὥρα 7.00΄ τὸ ἀπόγευμα στὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο τῆς Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε μιὰ ἰδιαίτερη ἐκδήλωση –τελετή.

Ὡς «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη», τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο καὶ ἡ κριτικὴ ἐπιτροπή,  καλέσαμε στὴ Θεσσαλονίκη, τὴν ἕδρα τοῦ Σωματείου, γιὰ νὰ τοὺς τιμήσουμε, ὅλους ὅσοι συμμετεῖχαν στὸν λογοτεχνικὸ διαγωνισμὸ ποὺ εἴχαμε προκηρύξει τὸ 2014 ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν Σύλλογο Φίλων τῶν Ἁπανταχοῦ Κρυπτοχριστιανῶν μὲ τίτλο «Στὸν καιρὸ τοῦ Παλαιολόγου».  Ὀργανώσαμε μιὰ γιορτή, προκειμένου νὰ προβληθεῖ ἡ κατάθεση ψυχῆς αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, ποὺ μετὰ ἀπὸ μελέτη κατέθεσαν σὲ ἕνα διήγημα τὸν προβληματισμὸ καὶ τὴν εὐαισθησία τους γιὰ τὸν τελευταῖο αὐτοκράτορα τῆς Ρωμηοσύνης, τὸν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο, καὶ τὶς τελευταῖες μέρες τῆς Βασιλεύουσας.

Ἡ συμμετοχὴ στὸν διαγωνισμὸ ἦταν ἱκανοποιητική, τόσο ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος ὅσο καὶ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό (Κύπρο καὶ Γερμανία).

Στὸ κάλεσμά μας ἀνταποκρίθηκαν κάποιοι ἀπὸ τοὺς διακριθέντες καὶ κάποιοι ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες. Μᾶς χαροποίησε ἰδιαίτερα ὅτι ἦταν παρόντες ἄνθρωποι ποὺ ταξίδεψαν ἀπὸ μακριὰ εἰδικὰ γιὰ τὴν ἐκδήλωση αὐτή, ὅπως ἀπὸ τὴν Κύπρο ὁ κ. Κώστας Πραξιτέλους,  ποὺ πρώτευσε στὴν κατηγορία τῶν ἐνηλίκων, ὁ κ. Ντελῆς Εὐάγγελος ἀπὸ τὴν Καρδίτσα, ἡ κ. Ἀναστασία Χατζαντωνίου ἀπὸ τὴ Ρόδο, καθὼς καὶ ὁ μαθητὴς τῆς Γ΄ Τάξης Λυκείου Χρῆστος Τσαγκάρης ἀπὸ τὴν Ἀθήνα,  ποὺ πρώτευσε στὴν κατηγορία τῶν ἀνηλίκων.

Ἦταν μιὰ πολὺ ἐνδιαφέρουσα βραδιὰ δύο ὡρῶν, κατὰ τὴν ὁποία ἀκούστηκε καὶ ὁ λογοτεχνικὸς καὶ ὁ μουσικὸς καὶ ὁ ἱστορικὸς λόγος γιὰ τὰ γεγονότα ποὺ θελήσαμε μὲ τὸν διαγωνισμὸ νὰ προβάλουμε.

Στὴν ἀρχή, τὸ «Ἐργαστήρι Παρασημαντικῆς», ποὺ δημιουργήθηκε τὸ 2015 ἀπὸ ὁμάδα Ἱεροψαλτῶν στὴ Θεσσαλονίκη,  ἀπέδωσε τροπάρια -ὕμνους τῆς ἅλωσης, ποὺ ἀκούστηκαν γιὰ πρώτη φορὰ στὴ Θεσσαλονίκη, ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ κ. Δεσπότη Σωτηρίου, καταξιωμένου ψάλτη, μουσικοῦ καὶ χοράρχη.

Ἡ κ. Ἀναστασία Χατζαντωνίου ἀπήγγειλε  τὸ «Ἀνακάλημα τῆς Κωνσταντινούπολης», τὸν συγκλονιστικὸ θρῆνο γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς ἅλωσης.

Ἀκολούθησαν οἱ χαιρετισμοὶ: 1. Τοῦ ἐκπροσώπου τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» κ. Χρυσόστομου Χατζηαποστόλου ποὺ παρουσίασε τοὺς σκοποὺς καὶ τοὺς στόχους τοῦ Σωματείου. 2. Ἐκ μέρους τῆς κριτικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ διαγωνισμοῦ ὁ κ. Σαρρῆς Βασίλειος, καθηγητής φιλόλογος, παρουσίασε τὴν ἐμπειρία ποὺ ἀπεκόμισαν τὰ μέλη της ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση τῶν ὐποβληθέντων ἔργων.  3. Τέλος, ἀναγνώσθηκε ὁ χαιρετισμὸς ποὺ μᾶς ἔστειλε εἰδικὰ γιὰ τὴν ἐκδήλωση ὁ κ. Γυπάκης Γιῶργος ἐκ μέρους τοῦ συνδιοργανωτῆ  Συλλόγου,  Φίλων τῶν Ἁπανταχοῦ Κρυπτοχριστιανῶν.

Στη συνέχεια, ἡ χορωδία τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Ἰωνίας μὲ ἕδρα τὴ Νέα Μαγνησία καὶ χοράρχη τὸν κ. Δεσπότη Σωτήριο ἀπέδωσε τραγούδια σχετικὰ μὲ τὸ ὅλο πνεῦμα τῆς ἐκδήλωσης (Σὰν τὰ μάρμαρα τῆς πόλης, Πασχαλινό, Ἅι Γιώργης, Στερνὸ καράβι, Ἀθανασία).

Ἀκολούθησε ὁμιλία μὲ τίτλο «Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος: Ὁ ἁγνός, τίμιος καὶ ἡρωικὸς ἡγέτης», διανθισμένη μὲ πλῆθος διαφανειῶν, ἀπὸ τὸν θεολόγο καθηγητή κ. Χατζηαθανασίου Εὐστράτιο, ὁ ὁποῖος μὲ στιβαρὸ λόγο καὶ γλαφυρὸ τρόπο παρουσίασε τὰ γεγονότα τὰ σχετικὰ μὲ τὴν ἅλωση καθὼς καὶ τὴ συμβολὴ καὶ τὴν προσωπικότητα τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Τὸ τελευταῖο μέρος τῆς τελετῆς ἦταν ἀφιερωμένο στοὺς συμμετέχοντες καὶ βραβευθέντες. Σὲ ὅσους ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες παρευρέθηκαν  ἀπονεμήθηκαν οἱ τιμητικοὶ ἔπαινοι καὶ τὰ δῶρα τους. Οἱ βραβευθέντες, ἀφοῦ πῆραν τὶς ἀναμνηστικὲς πλακέτες καὶ τὰ δῶρα τους, διάβασαν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰ ἔργα τους, τὰ ὁποῖα ἐντυπωσίασαν  καὶ συγκίνησαν τοὺς παρευρισκόμενους. Ἡ ὅλη τελετὴ ὁλοκληρώθηκε μὲ τοὺς πρώτους ἀπὸ τὶς δύο κατηγορίες τοῦ διαγωνισμοῦ, τὸν κ. Χρῆστο Τσαγκάρη ἀπὸ τὴν Ἀθήνα καὶ τὸν κ. Κώστα Πραξιτέλους ἀπὸ τὴν Κύπρο ποὺ μᾶς συγκίνησε, καθὼς ἐπέλεξε νὰ μᾶς κάνει κοινωνοὺς ἄγνωστων ἱστοριῶν ἀπὸ τὸν ἡρωικὸ ἀγῶνα τῶν Κυπρίων ἐναντίον τῶν Ἄγγλων, μὲ πρωταγωνιστὲς κυρίως ἀμούστακα παιδιὰ ποὺ φλέγονταν ἀπὸ τὰ ἰδανικὰ τῆς πίστης καὶ τῆς πατρίδας.

Ἦταν τὸ καλύτερο τέλος, ἀφοῦ ἀναδείχθηκαν οἱ ὑπέρτατες ἀξίες τὶς ὁποῖες ὑπηρετεῖ διαχρονικὰ ὁ ἑλληνισμός, ἡ ρωμηοσύνη καὶ στὶς ὁποῖες εἶναι σταθερὰ προσανατολισμένη ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη».

Ἡ ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μὲ τὸν ὕμνο τῆς ζωῆς ἐπὶ τοῦ θανάτου, τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη».