Τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία τῆς Ἑλλάδος χαιρετίζουν τό μεγαλειώδες Συλλαλητήριο!

Συλλαλητήριο γιὰ τὴ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στὴν ΑΘΗΝΑ! – Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία [Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2018] from Τράπεζα Ἰδεῶν on Vimeo.

Ἀδέλφια μας Ἕλληνες!
Ἀπόγονοι τοῦ Περικλέους, τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, τοῦ Βατάτζη, τοῦ πατρο-Κοσμᾶ καὶ τοῦ Παύλου Μελᾶ!
Μπροστά στό μνημείο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου, συγκεντρωθήκαμε σήμερα ὅλη ἡ Ἑλλάδα μαζί μέ τούς Ἀπόδημους ἀδελφούς μας γιά νά διατρανώσουμε τήν ἱστορική ἀλήθεια. Τήν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μας πού κάποιοι, κάπηλοι, διεκδικοῦν τό ὄνομά της. 
«Τά Ἔθνη», ἔλεγε ὁ Μακρυγιάννης, «δέν θεμελιώνονται μέ ψέματα καί προπαγάνδες, ἀλλά μέ δικαιοσύνη, τιμιότητα, ἀρετή καί θρησκεία». 
Ἔχουμε τήν ἀλήθεια καί τό δίκαιο μέ τό μέρος μας καί μαζί μέ τούς Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας μας θά ἀγωνιστοῦμε ἑνωμένοι μέχρι τήν δικαίωσή μας.  
Ἡ μεγαλειώδης αὐτή συγκέντρωση μπροστά στό Κοινοβούλιο στέλνει πρός κάθε κατεύθυνση ἕνα μήνυμα: 
Τήν οἰκονομική ἐξαθλίωση πού κάποιοι μᾶς ἐπέβαλαν, τήν ὑπομένουμε μέ καρτερία καί ἐλπίδα. Ὅμως δέν ἀνεχόμαστε νά θίγεται ἡ Πίστη μας καί ἡ Πατρίδα μας. 
Γιατί ἡ πατρίδα μας εἶναι ἡ ψυχή μας! 
Ἡ πατρίδα μας κατέχει μοναδική θέση στήν παγκόσμια ἱστορία.
Ἡ πατρίδα μας ἔχει τήν μεγαλύτερη προσφορά στόν πολιτισμό τῆς ἀνθρωπότητος.
Ἡ πατρίδα μας εἶναι ἡ χώρα τοῦ φωτός, τῆς σοφίας καί τῆς Ὀρθοδοξίας πού γεννᾶ εὐεργέτες, ἥρωες κι ἁγίους.
Γι΄ αὐτό δέν θά ἐπιτρέψουμε νά μεταλλάξουν τόν λαό μας καί νά καταντσουν τήν πατρίδα μας, χώρα διεφθαρμένων ἀνθρώπων. 
Σάν σήμερα, στίς 4 Φεβρουαρίου τοῦ 1843, ἄφησε τήν τελευταία του πνοή ἐδῶ, στήν Ἀθήνα, ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ, ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ἄραγε τυχαία ἡ σύμπτωση; «Κριτές θά μᾶς δικάσουν οἱ ἀγέννητοι, οἱ νεκροί».
Ἡ σημερινή διαμαρτυρία εἶναι μιά αὐθόρμητη ἐκδήλωση τοῦ λαοῦ μας. 
Ἑνός λαοῦ πού ξαγρυπνᾶ. Γι’ αὐτό δέν ἀνησυχοῦμε.
Παραμένουμε ἑνωμένοι! Καί ὅσες φορές ὁ Ἑλληνισμός ἦταν ἑνωμένος καί εἶχε ἀξίους ἡγέτες, μεγαλούργησε. 
Ζήτω ἡ Ἑλλάδα! Ζήτω ἡ Μακεδονία!