Πρόεδρος ΣΦΕΒΑ-Φιλόθεος Κεμετσετζίδης 12-2-2020 για την εκδήλωση Εμείς δεν συμφωνήσαμε Κυρ. 16 Φεβ