Νέα ταινία για την αποποινικοποίηση των εκτρώσεων στις ΗΠΑ!

Η ταινία “Roe v. Wade” απεικονίζει τη σειρά των γεγονότων που οδήγησαν στην ομώνυμη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, με την οποία νομιμοποιήθηκε η άμβλωση στις αρχές του 1973. Μερικές από τις σκηνές και τα γεγονότα που παρουσιάζονται στη ταινία μπορεί να φαίνεται δύσκολο να τα πιστέψουμε είναι όμως απόλυτα τεκμηριωμένα.