Μόρφου Νεόφυτος γιὰ τὸν ὅσιο Ευμένιο (2ο μέρος)

Στὸ δεύτερο μέρος τῆς συνεντεύξεως τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου, στὸ κανάλι μας, θὰ ἔχουμε τὴν εὐκαιρία νὰ θαυμάσουμε περισσότερο τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὅπως αὐτὴ φανερώθηκε στὴ ζωὴ τοῦ μακαριστοῦ πατρὸς Εὐμενίου Σαριδάκη!  Καὶ ἔχει σημασία αὐτὴ ἡ μαρτυρία περὶ τῆς φανερώσεως τῆς Θείας Χάριτος στὸν μακαριστὸ Γέροντα, διότι προέρχεται ἀπὸ ἕναν  ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ὁποῖος συνδυάζει τὰ λόγια του μὲ τὸ βίωμά του! Αὐτὸ σημαίνει πῶς ὅτι λέγει, εἶναι τὸ ξεχείλισμα τῆς καρδίας του, καρδία ἡ ὁποία «ἀρδεύεται» ἀπὸ τὰ Νάματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ Ὁποῖον καὶ τελικὼς τὴν ζωοποιεῖ! Θαυμάστε μέσα ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ Πανιερωτάτου τὴν πνευματικὴ ἐξέλιξη τῆς ζωῆς τοῦ πατρὸς Εὐμενίου Σαριδάκη!

ΠΗΓΗ