ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ ΤΟΝ ΑΙΤΩΛΟ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ