Βίντεο ἀπό τήν ἀγρυπνία γιά τήν ἀπελέυθερωσή των δύο Ἑλλήνων Στρατιωτικῶν, 28 πρός 29-5-2018

Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθίμου καὶ μὲ τὴν παρουσία τῶν γονέων τῶν δύο Ἑλλήνων στρατιωτικῶν Μητρετώδη Ἀγγέλου καὶ Κούκλατζη Δημητρίου, πραγματοποιήθηκε, τὴν Δευτέρα 28 Μαΐου 2018, ἡ προγραμματισμένη ἀγρυπνία στὸν Καθεδρικό Ἱερὸ Ναὸ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, ἡ ὁποία ἦταν πρωτοβουλία τοῦ Συντονιστικοῦ Ὀργάνου τῶν εἴκοσι δύο (22) Ὀρθοδόξων Χρστιανικῶν σωματείων τῆς Θεσσαλονίκης. Πλῆθος κόσμου γέμισε τὸν Ἱερὸ Ναὸ σὲ μία κατανυκτικότατη θεία λειτουργία, στὴν ὁποία προσευχήθηκε γιὰ τὴν σύντομη ἀπελευθέρωση τῶν δύο στρατιωτικῶν, καθὼς καὶ γιὰ τὴν στήριξη τῶν οἰκογενειῶν τους στὴν δυσκολία ποὺ ἀντιμετωπίζουν. Ἡ θεία λειτουργία ὁλοκληρώθηκε μὲ τὸ μνημόσυνο τοῦ τελευταίου αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου Κωνσταντίνου ΙΑ΄ τοῦ Παλαιολόγου καὶ τῶν Ὀρθοδόξων μαρτύρων τῆς Ἁλώσεως.           

Τὴν, Τρίτη 29 Μαΐου 2018 τὸ πρωί, ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Ἄνθιμος δέχτηκε τὴν επίσκεψη τῶν γονέων τῶν στρατιωτικῶν, συνοδευομένων ἀπὸ ἐκπρόσωπο τῶν σωματείων, στὸ Μητροπολιτικὸ Μέγαρο, ὅπου καὶ συζήτησαν τὶς συνθῆκες κράτησης, τὶς νεότερες ἐξελίξεις γιὰ τὸ θέμα καὶ ἔλαβαν εὐχὲς καὶ εὐλογίες γιὰ σύντομη ἀπελευθέρωση τῶν παιδιῶν τους.