Βίντεο τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης γιὰ τὴν γενοκτονία τοῦ Ἑλληνισμοῦ

Ἐκδήλωση τῆς «ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ» σὲ συνεργασία μὲ τὴν Μητρόπολη Βεροίας γιὰ τὴν γενοκτονία τοῦ ἑλληνισμοῦ τοῦ Πόντου (25 Μαΐου 2016).

Ὁ καλεσμένος τῆς ἐκπομπῆς ” Λόγος Ρωμαίϊκος”, Θεοφάνης Μαλκίδης, διδάκτωρ κοινωνικῶν ἐπιστημῶν, μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἕνωσης Ἀκαδημαϊκῶν γιά τή Μελέτη τῶν Γενοκτονιῶν καί συγγραφέας, παρουσιάζει τά ἱστορικά γεγονότα ἀλλά καί τά βασικά ἐπιχειρήματα πού ἀποδεικνύουν τήν τέλεση τῆς Γενοκτονίας ἐναντίον τοῦ Ἑλληνισμοῦ τοῦ Πόντου, τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης. Ἐξηγεῖ γιατί ἡ σκόπιμη καί συστηματική αὐτή ἐξόντωση τῶν Ἑλληνικῶν πληθυσμῶν, ἦταν ἕνα προμελετημένο ἔγκλημα τῶν Νεοτούρκων καί ἀναλύει τίς σύγχρονες ἐξελίξεις καί συνέπειες τῆς γενοκτονίας αὐτῆς (18 Μαρτίου 2015).

Συνέντευξη μέ τόν Χαράλαμπο Μηνάογλου, Δρ. Νεότερης Ἱστορίας. Μιά ἐκπομπή ἀπάντηση στούς παραχαράκτες τῆς ἱστορίας καί σύγχρονους ἀρνητές τῆς Γενοκτονίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας (11 Νοεμβρίου 2015).