Λεμεσού Αθανάσιος: « Όταν ένα παιδί αντιδρά στην προσευχή των γονέων του»