π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος: «Τα έσχατα είναι στα χέρια του Θεού. Με την προσευχή και τη μετάνοια αλλάζει η ιστορία»