Λεμεσού Αθανάσιος: «Αλλοίμονο αν η Εκκλησία ήταν ένα ηθικό σύστημα! Η Εκκλησία είναι ένα οντολογικό θεραπευτήριο!»