Προσκυνηματικὸ Ὁδοιπορικὸ στὸν Πόντο (24-30 Ἰουλίου 2020)

Ἑπταήμερο Προσκύνημα τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης στὸν Πόντο!

Ἡ  Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη θὰ πραγματοποιήσει ἑπταήμερο Προσκυνηματικὸ Ὁδοιπορικὸ στὸν Πόντο καὶ στὴν Κωνσταντινούπολη στὶς 24-30 Ἰουλίου 2020! Στὸ κάτωθι ἐπισυναπτόμενο πρόγραμμα μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἀναλυτικὰ τὰ μέρη τὰ ὁποῖα θὰ  ἐπισκεφτοῦμε μαζὶ μὲ ὅλες τὶς σχετικὲς λεπτομέρειες.

Ἡ περιήγηση στὸν Πόντο τιμᾶται στὰ 890 εὐρὼ κατ’ ἄτομο καὶ περιλαμβάνει τὰ ἀεροπορικὰ εἰσιτήρια Ἀθήνα-Κωνσταντινούπολη μὲτ΄ ἐπιστροφῆς (μαζὶ μὲ τοὺς φόρους τῶν ἀεροδρομίων),  ἔξι (6) διανυκτερεύσεις σὲ πέντε (5) διαφορετικὰ ξενοδοχεῖα μὲ ἡμιδιατροφή, μετακινήσεις μὲ πολυτελές λεωφορεῖο, ἔμπειρο συνοδὸ-ξεναγό, ἀσφάλεια ἀστικῆς εὐθύνης καὶ ταξιδιωτικὴ ἀσφάλεια.

Τὸ Προσκύνημα ἀπευθύνεται σὲ συμμετέχοντες ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Γιὰ τὸ ταξίδι ἀπαιτεῖται διαβατήριο ἢ  ταυτότητα νέου τύπου (μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες).

Γιὰ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ παρακαλοῦμε νὰ ἀποστείλετε στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση romniosathinon@gmail.com μὲ θέμα «Πόντος» τὰ ἑξῆς στοιχεῖα: ὀνοματεπώνυμο, τηλέφωνο ἐπικοινωνίας, ηλικία καὶ πόλη κατοικίας.

Ἀφοῦ μᾶς ἀποστείλλετε τὰ στοιχεῖα σας στὴν ἀνωτέρω διεύθυνση ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου θὰ ἀναλάβουμε ἐμεῖς τὴν ἐπικοινωνία μαζί σας γιὰ τὶς περαιτέρω λεπτομέρειες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δὲν θὰ λογίζεται ὡς ὁριστικὴ ἡ συμμετοχή σας στὸ Προσκύνημα πρὶν τὴν ὀνομαστικὴ κατάθεση σὲ τραπεζικὸ λογαριασμὸ πού θὰ σᾶς δίνουμε τῆς ἀπαιτούμενης προκαταβολῆς τῶν 300 εὐρὼ (μὴ ἐπιστρέψιμη). Οἱ δηλώσεις συμμετοχῆς γιὰ τὴν διευκόλυνση ὅλων μας θὰ ἦταν καλὸ νὰ γίνουν τὸ ἀργότερο ἕως τὶς 30 Ἀπριλίου. Οἱ θέσεις εἶναι περιορισμένες καὶ ὡς ἐκ τούτου θὰ τηρηθεῖ αὐστηρὰ σειρὰ προτεραιότητος βάσει τοῦ χρόνου δήλωσης!

Ἡ συμμετοχὴ στὸ Προσκύνημα στὶς Ἀλησμόνητες Πατρίδες ἀπαιτεῖ κόσμια συμπεριφορὰ καὶ ὑπακοὴ στὸ πρόγραμμα καὶ στοὺς ὑπευθύνους. Λόγω τῆς ἐπίσκεψής μας σὲ πολλοὺς ὀρθοδόξους ναοὺς καὶ μονὲς συνιστᾶται εὐπρεπὴς ἐμφάνιση.

Μπορεῖτε νὰ κατεβάσετε τὸ πρόγραμμα ΕΔΩ

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα