Εκδήλωση – ομιλία με θέμα «Εὐρωπαϊκός Ἀνορθολογισμός: Καμπάλα και Νεότερη Εὐρωπαϊκή Διανόηση», Άλιμος 7-5-2017