Εκδήλωση Μητρόπολης Καλαμαριάς και ΕΡΩ στις 23/2/2020 με θέμα : Μετάνοια, το πιο αναγκαίο έργο μας